Home » Featured » Gezinnen aan de rand; mannen alleen in het centrum

Gezinnen aan de rand; mannen alleen in het centrum

Het CBS heeft nieuwe gegevens mooi gekoppeld aan kaarten. Met één druk op de knop weten we waar de gezinnen wonen en waar de alleenstaanden. Almere is uiterst kinderrijk, maar in het centrum en in het oudere Almere Haven zie je de alleenstaanden toch terugkomen. Zo zie je de nuances. Mannen zien we in het centrum van Amsterdam wonen. Vrouwen toch vooral in Amsterdam Zuid.

Visuele kracht
Deze informatie maakt inzichtelijk waar bepaalde behoeften zijn. Deze kennis is meestal ook al wel aanwezig in gemeenten en andere maatschappelijke instellingen, maar het kan toch ook door de visuele kracht meer accent krijgen.

Inzicht in verandervoorkeur
Gelet op de beperkte middelen die voor de voorzieningen in wijken beschikbaar zijn, is het verstandig deze gegevens goed te gebruiken. De effectiviteit van de inzet neemt nog verder toe als de gemeente en de andere instellingen zich bewust zijn van de taal van de bewoners. Daarmee bedoel ik niet de (niet-)westerse moedertaal die de bewoners bij voorkeur spreken, maar de verandertaal. Wat is de taal waarop deze bewoners in actie komen? De taal die ze begrijpen, die hen aanspreekt.

In een onderzoek hebben Twynstra Gudde en Motivaction de burgerschapsstijlen van wijkbewoners gekoppeld aan de ‘veranderkleuren’.

Een veranderkleur is een typering van mensen in de wijze waarop men meegaat met iets nieuws. Hoe men tegen het leven kijkt en omgaat met veranderingen. Voor de organisatieadviseurs zijn de veranderkleuren ‘gefundenes Fressen’. Voor de wijkaanpakkers nog veel minder. Het onderzoek bracht naar voren dat bewoners in achterstandswijken vooral blauw en rood zijn.

* Blauw: heldere, duidelijke taken en verantwoordelijkheden en benoemde resultaten, gestructureerd.
* Rood: appellerend op eigen belang, directe causale reactie, winnen, prikkelen, percepties van burgers over wat de problemen zijn, ergernissen en redenen voor afhaken.

Burgerparticipatie, communicatie naar burgers, inzet van middelen, oproepen voor betrokkenheid: het kan zoveel effectiever als we de inzet koppelen aan de kleurenvoorkeur van burgers en aan hun burgerschapsstijl.

Kennis is geld
Gegevens: kennis van het type burger, vermogen, burgerlijke staat, man, vrouw, burgerschapsstijl en veranderbereidheid. Het zijn de werktuigen voor een spaarzame overheid, een spaarzame corporatie of welzijnsinstelling. Minder doen, en anders doen; het verhoogt de effectiviteit. In een tijd van bezuinigen is een investering in deze kennis en een goede toepassing ervan al snel rendabel.

5 reacties op Gezinnen aan de rand; mannen alleen in het centrum

 1. Leonie de Groot

  28/02/2012 om 16:52

  Interessant, maar niet nieuw. In 2010 heb ik al eens een workshop gevolgd van Bureau Buhrs en SmartAgent, die burgerparticipatie op basis van belevingswerelden prediken. Ook hier worden typen mensen in vier kleuren gevangen. En daaraan kun je uiteraard koppelen met welke middelen, acties en maatregelen je de mensen in een wijk benadert: je participatiemodel.

  Het is een mooie methode, maar in de basis niets meer dan doelgroepsegregatie op een uitgebreide set kenmerken.

 2. Jeroen den Uyl

  28/02/2012 om 17:19

  Dank voor je reactie Leonie! Ik weet niet zeker of het ‘niet nieuw’ is. Het onderzoek (dd 2009), dat De Caluwé met Motivaction uitvoerden, gaat zeer diep; grote aantallen mensen zijn beoordeeld en er is voor het eerst in Nederland de veranderkleuren van De Caluwe gecrossed met de Burgerschappstijlen van Motivaction. Dit is bij mijn weten verder niet uitgevoerd in NL.
  Het Kleurendenken van De Caluwé voegt (in vijf) kleuren een instrumentarium voor participatie. De Kleurendenken is een gedegen leerstuk dat op allerlei wijzen de veranderkundige aanpak in omgevingen met dominante kleuren met methoden ondersteunt.
  Het aardige is dat de kleuren van de ‘te veranderen’ mensen in de wijk niet alleen getypeerd kunnen worden, maar ook de kleuren van de uitvoerders van de overheid en andere instellingen, de bestuurders en de leidinggevenden. Ook dat is een extra dimensie die ik niet eerder ben tegengekomen.

 3. Fred Cohen

  28/02/2012 om 21:12

  Beste jeroen,
  Ik ben zowel op de hoogte van de kleuren van de Caluwé en Hans Vermaak als de burgerschapsstijlen van Byureau motivactieon
  Ik vind het een leuke zinvolle combinatie.
  Wat zou er nu gebeuren als je daar ook het werk van Graves, Spiral Dynamics aan koppelt, of aan één van de twee koppelt.
  Ook daar zit veel informatie in.
  In ieder geval een goed initiatief
  Fred Cohen

 4. Leonie de Groot

  01/03/2012 om 20:23

  Beste Jeroen,

  Volgens mij is de koppeling met grootschalig onderzoek idd uniek. Wel een goede toegevoegde waarde. Ik ben ook bekend met de veranderkleuren. En is het voordeel van dat professionals en wijkbewoners beide getypeer zijn dan bijvoorbeeld dat je de juiste persoon met de juiste wijk kunt koppelen? Ik ben namelijk nog een beetje op zoek naar de meerwaarde ervan.

  Overigens vind ik het vooral een mooie manier om met veschillende mensen in de wijk in contact te komen, en daarna ook vooral te luisten naar de overeenkomsten én de verschillen in een bepaalde doelgroep.

  Groeten, Leonie

 5. Jeroen den Uyl

  01/03/2012 om 22:19

  Hallo Fred en Leonie
  @Fred: Ik heb zelf geen ervaring om d ekleuren van Graves toe te passen op wijken. Ik ben daar wel naar benieuwd. Heb jij dara ervaring in? Ik vind de toepassing ervan in teams al best complex, hoe dat in wijken moet. Ik hou me aanbevolen!

  @Leonie Voor mij is de kleurenleer in achterstandswijken heel verhelderend> het geeft de gemeente en andere instellingen die burgers willen laten participeren meer houvast in de keuze welk soort projecten en taken zij zouden willen overlaten aan burgers. En ook hoe ze dat communiceren, op welke wijze zij de nieuwe situatie ‘framen’.
  Dus type project, type invloed en parycipatie en type communicatie.

  In een netwerk dat we uitvoeren vor een aantal gemeenten: Burgers aan het stuur, passen we deze kennis actief toe.
  Groeten, Jeroen