Home » Featured » Wat is een VvE waard?

Wat is een VvE waard?

Wat is een VvE waardDeelname aan de VvE is in Nederland wettelijk verplicht. Maar wat is de waarde van de VvE? Veel corporaties zijn inmiddels met andere, veelal particuliere eigenaren gezamenlijk verantwoordelijk voor het waardebehoud van het vastgoed in gemengde VvE-complexen. Zij kunnen dit doen dit door goed onderhoud en goede afspraken omtrent het gebruik en gemeenschappelijke services.

Woningmarkt
“De woningmarkt heeft het ergste gehad: de grootste daling van de huizenprijzen is achter de rug. De huizenprijzen zijn nu 20 procent gedaald. De markt is nu op zoek naar een nieuw evenwicht van de huizenprijs”, zegt Klaas Knot, directeur van De Nederlandsche Bank bij de presentatie van het jaarverslag van 2012.

Dat is goed nieuws. Rust in de woningmarkt geeft vastgoedstrategen van woningcorporaties weer ruimte om na te kunnen denken over waardestijging van het vastgoed in haar complexen.

Waarde van een VvE in Amerika
Amerikaans onderzoek (George Mason University) in 2005 naar de relatie tussen de waarde van woningen in Private Governmets en Home-Owner Associations (HOA’s) in vergelijking tot de waarde van vergelijkbare andere woningen, heeft uitgewezen dat woningen in HOA’s circa 5 % meer waard zijn.  Dit is een interessant gegeven dat mogelijk ook van toepassing is in Nederland.

In tegenstelling tot Nederlandse VvE’s zijn HOA’s in Amerika niet verplicht. Het is een vrijwillige organisatievorm, waarbij partijen vanuit gemeenschappelijke belangen en  wensen met elkaar samen  werken. Het onderkennen van gemeenschappelijk belangen en wensen bepaalt de kwaliteit van samenwerken.

Een VvE is een potentieel samenwerkingsverband. Het simpele feit dat een VvE bij wet ontstaat bij het passeren van de splitsingsakte bij de notaris wil niet zeggen dat het ook als zodanig functioneert.

Citaat uit een onderzoek van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / Directoraat- Generaal Wonen, Bouwen en Integratie (2012) :‘Verschillende onderzoeken hebben in de afgelopen jaren uitgewezen dat een belangrijk deel van de Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) niet structureel invulling geeft aan haar bestuursverantwoordelijkheid. Één van de zichtbare resultaten is dat een deel van de voorraad appartementen in Nederland achterstallig onderhoud kent’

Op basis hiervan concludeer ik dat de samenwerking  binnen veel VvE’s niet optimaal is en vastgoedwaardeontwikkeling in de VvE niet bewust wordt nagestreefd.

Marktaandeel VvE’s
Het aantal VvE’s in Nederland is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Dit is mede het gevolg van de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties. Er zijn op dit moment circa 120.000 VvE’s met in totaal circa 1,5 miljoen appartementen in VvE’s (Kadaster, 2012). Bij een gemiddelde waarde van € 181.000 per appartement in 2012 (CBS) bedraagt de totale waarde van woningen in VvE’s € 271,5 miljard. Helaas is het niet bekend hoe groot het aandeel is dat woningcorporaties hierin hebben maar gelet op de enorme toename van VvE’s als gevolg van de verkoop van huurwoningen durf ik wel te stellen dat dit aandeel substantieel is.

Samenwerking is de sleutel
Mijn fascinatie ligt in de relatie tussen de kwaliteit van de samenwerking en de waarde van het vastgoed in de VvE en daarmee iets kunnen zeggen over de waarde van een VvE op basis van een gemeenschappelijk belang.

Hoe ervaart ú de samenwerking in de VvE met de andere eigenaren? En legt u bij deze samenwerking een verband met het realiseren van een hogere waarde van de woningen in de VvE?