5 tips: Zo pak je woonoverlast (juridisch) aan

Maatschappelijk / 23 mei 2019
Martin Heeren
Martin Heeren
senior jurist, AGIN Timmermans

Als verhuurder word je soms geconfronteerd met een situatie waarin een huurder zich onbehoorlijk gedraagt en buren overlast (zoals geluidsoverlast) bezorgt. Hierover klagen zij vervolgens bij de verhuurder. Hoe ga je hiermee als verhuurder om? Wij geven je 5 tips!

5 tips: Zo pak je woonoverlast (juridisch) aan

1. Blijf objectief

Neem de klachten van de klagende buurtbewoners niet bij voorbaat als absolute waarheid aan. Blijf kritisch, sta boven de strijdende partijen en probeer (hoe lastig ook) zelf te beoordelen of de klagers in hun gelijk staan. Sommige klachten, zoals geluidsoverlast, zijn erg subjectief van aard. Wat de één als ondraaglijk beschouwt, kan de ander nauwelijks hinder van ondervinden.

2. Dossiervorming

Bouw een dossier op. Belangrijk is, dat goed (en bewijsbaar) wordt vastgelegd (1) wie er klagen c.q. of de klachten van meerdere bronnen komen (2) wat de aard van de klachten is, (3) hoe vaak de overlast wordt ervaren, op welke tijdstippen en hoe lang. Laat de klagers een cijfer toekennen in welke mate de overlast hun leven beïnvloedt.

3. Tussentijdse beoordeling

Beoordeel na een periode van plusminus 4 maanden het dossier. Je hebt dan vaak een eerste indruk of de klachten gegrond kunnen zijn en of er nog een basis voor een minnelijke oplossing is. Indien de betrokkenen ondanks hun geschil van goede wil lijken te zijn, is het raadzaam om, onder leiding van de verhuurder of een mediator, een bespreking te arrangeren tussen alle betrokkenen.

4. Betrek (zo mogelijk) het openbaar bestuur bij de klachten

Indien er sprake is van klachten of gedrag die de openbare orde raken, betrek dan ook het openbaar bestuur (de burgemeester) bij de casus. De burgemeester is bevoegd om bij de politie een zogenaamde bestuurlijke rapportage op te vragen op basis waarvan (a) de klachten doorgaans beter kunnen worden geobjectiveerd en (b) klachten in een eventuele procedure beter kunnen worden onderbouwd.

5. Leg de zaak voor aan de rechter

Als niets helpt en een huurder na een schriftelijke waarschuwing zijn gedrag niet heeft gebeterd, dan kan overwogen worden om een procedure te starten bij de kantonrechter. Het zwaarste middel dat daarbij kan worden ingezet is een verzoek tot ontbinding van de huurovereenkomst. Maar je zou ook kunnen denken om aan de huurder een gedragsmaatregel te laten opleggen, zo mogelijk op verbeurte van een dwangsom.

Doorgaans is de aanpak van woonoverlast maatwerk en vereist de benadering tussentijds bijsturing. Vraag gerust vrijblijvend bij ons na hoe onze aanpak in jouw zaak zou zijn.


Martin Heeren is senior jurist bij AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders, juristen en incassospecialisten en voorziet diverse woningcorporaties dagelijks van advies over uiteenlopende juridische onderwerpen.