Aan de corporatie- en vastgoedsector: schoenmaker blijf bij je leest

Maatschappelijk / 11 mei 2017
Wine te Meerman
Wine te Meerman
Sectorleider Zorg & Welzijn, Berenschot

Wine te Meerman is Sectorleider Zorg & Welzijn bij Berenschot. Tijdens het landelijk congres Wonen en Zorg (10 oktober) verzorgt hij de sessie ‘Nieuwe arrangementen met gemeenten, welzijn en zorg’. Daarin schets hij de achtergronden en praktijk van de nieuwe afspraken met gemeenten, welzijn en zorg. Vandaag deelt hij alvast zijn visie op ‘Wonen en Zorg’ en beantwoordt hij onze inmiddels bekende vragen.

Ben jij er 10 oktober ook bij? Leg hier je deelname vast. – leden mogen gratis deelnemen

Toekomstige zorgontwikkelingen bij de klant van de corporatie

“Om de toekomst voor te stellen (voorspellen kan niemand), is het van belang terug te kijken in de tijd. Sinds de jaren ’80 daalt het aantal verzorgingshuisplaatsen terwijl het aantal ouderen stijgt. Sinds 2013 is het aantal verzorgingshuizen door het schrappen van de lichtere verblijfsindicaties in de ouderenzorg (zzp 1 t/m 3) bovendien versneld afgenomen. Uit onderzoek van Berenschot in samenwerking met de TUe blijkt dat de bewoners van de verzorgingshuizen grotendeels afkomstig waren uit corporatiewoningen. Deze mensen wonen, ook omdat ze veelal geen geld hebben voor particuliere woonzorg/alternatieven, langer in corporatiewoningen dan voorheen het geval was.”

Gevolgen voor corporaties

“Hierdoor krijgen corporaties nu, en door de verdere vergrijzing (o.a. een verdubbeling van het aantal 80-plussers tussen nu en 2050) in de toekomst nog meer, te maken met de behoefte aan woningaanpassingen en domoticatoepassingen.

Inspelen op de zorgontwikkelingen

“Berenschot speelt hier onder meer op in door de samenwerking tussen partijen als corporaties, gemeenten, leveranciers van domotica en zorgaanbieders tot stand te brengen en vorm te geven. Van het opstellen van businesscases tot en met het realiseren van projecten.”

Voorbereiden op de toekomst

“Corporaties doen er goed aan door na te denken over wat deze ontwikkelingen betekenen voor de huidige en toekomstige woningvoorraad en dienstverlening.”

“Mijn ultieme tip voor de sector om de juiste zorg te kunnen leveren zou zijn: schoenmaker blijf bij je leest. Dus de corporatie- en vastgoedsector moet zelf geen zorg leveren, maar wel passende huisvesting voor mensen met een zorgvraag. Daar is wel onder andere meer zorgtechnologie en intensievere samenwerking met zorgaanbieders voor nodig.”

“Persoonlijk ben ik bijvoorbeeld onder de indruk van de wijze waarop woningcorporatie Woonstede en zorgaanbieder Opella al jarenlang samenwerken. Ieder vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheid, maar tegelijk ook in gezamenlijkheid.”

Wil jij de sessie van Wine bijwonen tijdens het landelijk congres Wonen en Zorg? ‘Wie betaalt de transformatie?’ start om 13.50 uur. Aanmelden voor het congres kan hier.

Wil je ook klaar zijn voor de uitdagingen van morgen?

Meld je ook aan voor: