Arjen de Vries (Lefier) over data-afhankelijkheid, risico’s en kansen

Digitaal / 14 februari 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Doordat we steeds meer met data te maken hebben nemen de risico’s toe. Dat zegt Arjen de Vries die in het dagelijks leven werkzaam is als adviseur informatievoorziening bij Lefier en daarnaast algemeen bestuurslid is van CorpoNet. Bij CorporatieNL verschijnt een serie artikelen over het omgaan met de toenemende hoeveelheid data en de gevolgen daarvan voor onze sector. Daarom vroegen we de Vries hoe hij vanuit zijn ervaring aankijkt tegen de huidige ontwikkelingen.

Transitie Lefier

Vooruitblikkend op de komende ontwikkelingen bij zijn eigen corporatie Lefier zegt de Vries: “Wij staan aan de vooravond van de volgende transitie. De eerste stap daarin is het op orde brengen van de datamanagementprocessen.”

Er is ook een helder pad waarlangs dat moet gebeuren. “De basis is het goed kunnen ontsluiten, op elkaar aansluiten en gebruiken van data uit meerdere systemen binnen de bedrijfsprocessen. Daarna komen pas geavanceerdere toepassingen om de hoek kijken.” Met die toepassingen doelt hij op de maatschappelijke vraagstukken waar het gebruik van data een grotere of betere rol zou moeten spelen.

Veilig en competent

De vraag is of we altijd de juiste gegevens verzamelen. De Vries hierover: “Door de toenemende digitalisering wordt er automatisch steeds meer data verzameld. Dat is automatische bijvangst van de gedigitaliseerde processen via bijvoorbeeld websites, huurderportals, digital twins van gebouwen, apps op mobiele devices.”

Daarmee nemen de risico’s voor informatiebeveiliging en beschikbaarheid voor de corporatie toe. “Organisaties worden er meer en meer afhankelijk van.” Randvoorwaarde is het goed kunnen managen van het gebruik van alle data die de organisatie binnenstroomt. En het management moet vraagstukken als eigenaarschap van (klant-)data en benodigde nieuwe competenties oplossen.

Hetzelfde geldt voor het delen van data met maatschappelijke partners. De Vries vindt het belangrijk dat organisaties onderling meer data delen, met privacy als belangrijke randvoorwaarde. “Daarvoor is meer standaardisatie van begrippen nodig. Gemeenten en woningcorporaties doen bijvoorbeeld dubbel werk bij het registreren van vastgoed. Over en weer uitwisselen van gestandaardiseerde data kan veel werk schelen.”

Nieuwe inzichten

Het beschikbaar hebben van data op de juiste plek, op het juist moment en voor de juiste medewerker, leverancier of klant maakt de bedrijfsprocessen vele malen efficiënter volgens de Vries. Randvoorwaarde is dat datamanagementprocessen, waaronder het bewaken van de datakwaliteit, op orde zijn. “De data kun je bovendien gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen met behulp van nieuwe technieken zoals predictive analytics. Processen worden daardoor proactiever zodat we klanten beter kunnen helpen.”

Meer visies

In de komende weken verschijnen meer artikelen bij CorporatieNL met de visies van bestuurders en directieleden van onder meer deltaWonen, Mooiland, Mitros, Woonstede, KleurrijkWonen, Vidomes, ILT, Zaam Wonen, Het Groninger Huis, BMC, Rabobank, cegeka-dsa, Thuisvester, HC&H.