Bereid je voor op de digitale corporatie, het vervolg: 10 éxtra artikelen

Digitaal / 03 juli 2017
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

In 2017 biedt CorporatieNL een unieke, nieuwe leergang aan. 'De bouwstenen van de digitale corporatie', met out-of-the-box-denker Ergin Borova aan het roer. Grote kans dat dit geen nieuws meer voor je is. Inmiddels zijn een flink aantal plekken voor de 2e leergang al vergeven.

Maar er is inmiddels al héél veel meer op CorporatieNL.nl gepubliceerd over de digitale corporatie. Informatie en kennis die gratis voor het oprapen ligt. Wij zetten een en ander voor je op een rijtje voor een optimale voorbereiding op jouw reis naar de corporatie van de toekomst. Onlangs publiceerden we al een artikel met 10 must reads over de corporatie van de toekomst. Dit is het vervolg.

 

1. Twee pijlers van een solide organisatie in de digitale wereld
Jan-Jan Lowijs 

Voor die corporaties die willen en kunnen, is er veel te halen, gebruikmakend van de mogelijkheden die de digitale wereld biedt. Lees meer >>>

2. Financiering van digitalisering: trends, noodzaak en uw keuzes
Aart Cooiman 

Ook woningcorporaties ontkomen niet aan verdergaande inzet van ICT-technologie in de bedrijfsvoering. We worden steeds verrast door de snelheid waarin oplossingen ontstaan, sneller dan dat we eigenlijk het bijbehorende probleem als probleem hebben geïdentificeerd. Het is tijd om niet meer eerst op zoek te gaan naar een geïsoleerd probleem en daar een oplossing voor te maken of kopen. Lees meer >>>

3. Digitalisering betekent zichtbaarheid, verantwoorden én prestatiedruk
Dico de Graaf

Twintig jaar geleden was werken voor een corporatie relatief eenvoudig. Publieke organisaties hadden als vanzelfsprekend bestaansrecht. Er was weinig noodzaak om zich publiek te verantwoorden. Maatschappelijke ontwikkelingen vragen om veel meer transparantie van organisaties en digitalisering maakt dit mogelijk. Dit veroorzaakt een grote druk op medewerkers. Ook hun werk is steeds meer zichtbaar. De prestatiedruk is hierdoor in een hoog tempo toegenomen. Lees meer >>>

4. Niet de digitale corporatie, maar de digitale klant
Johnny Esmeijer

Als u bij digitalisering van uw processen en uw dienstverlening uitgaat van uzelf als woningcorporatie, dan blijft u altijd achteraan lopen. Als studentenhuisvester ervaren we dat onze huurders altijd vooroplopen in nieuwe ontwikkelingen. Lees meer >>>

5. Corporaties moeten vooroplopen met de digitalisering van hun dienstverlening
Pieter Klop

Pieter Klop geeft zijn visie op de corporatie van de toekomst. Pieter is directeur van Public Values en voorzitter van onze jury die op 10 november de Digital Awards 2016 uitreikte. Waarom is digitalisering wat hem betreft zo belangrijk, waar gaat de sector op digitaal gebied naartoe en wat kunnen klanten de komende tijd verwachten? Lees meer >>>

6. Lopen jouw medewerkers risico op technostress?
Dico de Graaf

Wij vroegen Dico de Graaf, HR Manager bij Vestia, hoe hij de corporatie van de toekomst ziet. Op 10 november vertelde hij tijdens het CorporatieNL-congres meer over prestatiedruk als keerzijde van digitalisering. Lees meer >>>

7. Digitale dienstverlening is niet langer de toekomst maar vandaag
Janneke de Wagt

Op het congres van CorporatieNL nam Janneke je mee in de wereld van digitale dienstverlening tijdens de praktijkcase ‘Is daar een app voor? Klant en Corporatie’. Ook haar vroegen we hoe zij de corporatie van de toekomst ziet. Lees meer >>>

8. Microsoft Nederland wil corporatiemarkt helpen icoon van digitale transformatie te worden
Ron Augustus

In dit artikel lichtte Ron Augustus alvast een tipje van de sluier op over hoe hij de corporatie van de toekomst ziet. Waarom is digitalisering zo belangrijk, waar gaat de sector op digitaal gebied naartoe en wat kunnen klanten van Microsoft in de toekomst verwachten? Lees meer >>>

9. Wake-up call: van deze langetermijntrends kun je nachten wakker liggen
Tino Meijn

De dramatisch snel veranderende wereld stormt met groot geweld de voorheen veilige corporatiesector binnen. Bent u klaar voor de gevolgen? Kijk naar de langetermijntrends die uw businessmodel in een volstrekt nieuwe arena plaatsen. Kunt u ze managen met uw team? Nee, dat is onmogelijk want het is te groot. Ontdek wat u wél kunt doen. Lees meer >>>

10. Digitalisering werkt als een olievlek
Nico Overdevest

Nico Overdevest (lid van Raad van bestuur Rochdale) ging tijdens het CorporatieNL-congres op 10 november verder in op de praktijkcase ‘Van Rochdale naar DigiRochdale’. We laten hem vandaag alvast aan het woord over de corporatie van de toekomst. Waarom is digitalisering zo belangrijk, waar gaat de sector op digitaal gebied naartoe en wat kunnen klanten van Rochdale verwachten? Lees meer >>>

Mis deze trainingen en events in het thema ‘digitaal’ niet

Tip: leden van CorporatieNL mogen gratis trainingen, seminars, webinars, leergangen en congressen bijwonen. Lees hier meer over de voorwaarden.