Bereid je voor op de digitale corporatie met deze 10 artikelen

Digitaal / 05 juni 2017
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De weg naar de 'digitale corporatie': voor sommige organisaties is hij kort. Andere organisaties hebben nog een lange weg te gaan. Hoe gaat het jouw corporatie af?

In september 2017 biedt CorporatieNL een unieke, nieuwe leergang aan. ‘De bouwstenen van de digitale corporatie‘, met out-of-the-box-denker Ergin Borova aan het roer. Dat kan je niet ontgaan zijn. SCHRIJF JE HIER IN.

Maar er is inmiddels al héél veel meer op CorporatieNL.nl gepubliceerd over de digitale corporatie. Informatie en kennis die gratis voor het oprapen ligt. Wij zetten een en ander voor je op een rijtje voor een optimale voorbereiding op jouw reis naar de corporatie van de toekomst. Deze 10 artikelen zijn stuk voor stuk een must read.

1. Per ongeluk data lekken is strafbaar, maar doorverkopen niet?
Marco de Wilde

Marco de Wilde, directeur-bestuurder bij Sprengenland Wonen, werd tijdens de bespreking van de jaarrekening gewezen op de nieuwe wet die datalekken moet voorkomen. Hij kwam er uiteindelijk achter dat hij bij falen van het protocol als bestuurder persoonlijk aansprakelijk is. Ook verbaast hij zich over het feit dat gegevens doorverkopen mag, maar het lekken van data strafbaar is. Lees meer >>>

2. Van Rochdale naar digiRochdale
Nico Overdevest

De digitalisering in onze sector lijkt zeer snel te gaan, maar is dit ook echt zo? We hebben het overal en continue over digitalisering en er gebeurt ook zeker veel. Nico Overdevest geeft onder meer antwoord op de vraag of we de corporatie anno 2016 voorspeld hebben. Lees meer >>>

3. Op weg naar de creatieve, klantgerichte 100% Digitale Corporatie
Tino Meijn

Maakt toenemende digitalisering jouw corporatie onpersoonlijker of ontstaat er juist een intensiever contact met je klant? Wegen de digitale privacyrisico’s op tegen tijdige signalering van problemen? En is je werk nog wel leuk als alles automatisch gaat zonder menselijke bemoeienis? Lees meer >>>

4. Zo help je jouw organisatie naar een hoger (digitaal) niveau
CorporatieNL

Niet iedere organisatie legt de weg naar de digitale corporatie even snel en zonder hindernissen af. Hoe zorg je dat je obstakels en barrières uit de weg gaat of overwint? Lees meer >>>

5. Wat als Google een woningcorporatie was?
Ergin Borova

Corporaties staan niet bekend om hun digitaliseringsdrang. Niet alleen de corporaties lopen achter op dit gebied. Alle traditionele organisaties ook. Het is bijzonder om te zien dat er een paradigmaverandering gaande is in de maatschappij. Alleen niet iedereen ziet dat nog. Lees meer >>>

6. Verandering is de enige constante voor de digitale woningcorporatie
Rianne Houthuijzen

Alles en iedereen dient anno 2016 maar flexibel te zijn. Ook de corporatiemedewerker van nu is – vanzelfsprekend – een digitale, flexibele professional. Lees meer >>>

7. Even een appje sturen: dienstverlening anno nu
Ceel Elemans

Onze wereld digitaliseert in een hoog tempo. Steeds meer informatie verwerken wij via onze smartphones. We gaan alleen nog naar een bankkantoor voor financiële zaken die we niet digitaal kunnen regelen. Daarbij staat voor ING gemak tegen zo laag mogelijke kosten altijd voorop. Digitale dienstverlening kan ook woningcorporaties helpen om hun klantbediening te optimaliseren èn hun bedrijfslasten verder omlaag te brengen. Lees meer >>>

8. Data, wat moet u ermee?
Johan van Hoof

De opkomst van het Internet of Things (IoT) en de enorme hoeveelheden data die daarbij vrijkomt, bieden nieuwe mogelijkheden voor de kerntaken en bedrijfsvoering van woningcorporaties. Door de inzet van ‘slimme’, digitale technologie waardoor gebouwen, apparaten en mensen continu met elkaar in verbinding staan, zal de komende jaren steeds meer data beschikbaar komen. Data over onderwerpen als energiezuinigheid, gezondheid, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. Lees meer >>>

9. Staat de corporatiesector op zijn kop door digitalisering?
Bas van der Velde

Iedere sector lijkt op z’n kop te staan door toenemende digitalisering. Maar geldt dit ook voor de corporatiesector? Is het denkbaar dat Big Data leidt tot nog meer transparantie en privacyvraagstukken? Was domotica niet een vroege vorm van het Internet of Things? En wat gaat dan de impact worden van kunstmatige intelligentie of 3D-printen? Ogenschijnlijk allemaal weinig nieuws, maar de huidige digitaliseringsgolf gaat toch zeker impact hebben voor toezichthouders van woningcorporaties. Lees meer >>>

10. Zijn uw klantgegevens wel in veilige handen bij u?
Ronald Koorn

Op privacygebied vinden er zowel nationaal als Europees enkele significante veranderingen plaats. Zo is er sinds 1 januari 2016 de meldplicht datalekken toegevoegd aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en daarbij de boetebevoegdheid van de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College Bescherming Persoonsgegevens) opgehoogd van € 4.500 naar € 820.000. Lees meer >>>