Berend Willemsen (Dudok Wonen): “Corporatie als datagedreven én servicegerichte dienstverlener”

Digitaal / 24 mei 2021
Hellen Meijn
Hellen Meijn
Projectleider, CorporatieNL

Ons werk verandert de komende jaren want we zijn hard op weg naar de digitale corporatie. Dat biedt nieuwe mogelijkheden en levert ook nieuwe vragen op.
Een van de gebieden die de laatste jaren snel verandert is hoe wij omgaan met vastgoeddata. We vragen informatiemanager Berend Willemsen van Dudok Wonen om ons mee te nemen in de veranderingen.

Wat verstaan we eigenlijk onder vastgoeddata en hoe hebben je die data bij Dudok Wonen opgeslagen?

Berend Willemsen: “Van belang is om eerst te kijken vanuit welk perspectief en met welk doel. Je kan kijken vanuit een financieel perspectief, klantperspectief, vastgoedperspectief, toekomstperspectief, enzovoort. Hier zoomen wij in op het vastgoed en kijken naar sturen op bouwkundige aard: het bieden van courante, veilige, schone en representatieve huisvesting voor de huurmarkt. Daarbij zijn gebouwprestaties en betrouwbare vastgoeddata van essentieel belang voor alle partijen rondom een vastgoedobject. De hele levenscyclus van het vastgoed geregistreerd in een uniform systeem. Belangrijk daarbij zijn de vragen: wat is de definitie, wat is de bron, wie is de eigenaar en vooral: hoe halen we het optimale rendement uit de data die beschikbaar is.”

Hoe ver zijn jullie met de verdere ontwikkeling van vastgoeddata?

Willemsen: “Veel bouwkundige informatie over het vastgoed is nog onvoldoende goed adequaat, digitaal en actueel beschikbaar. Zo worden garantietermijnen, vervangingen van onderdelen van het vastgoed, type apparatuur en installaties in de gebouwen, enzovoort in allerlei losse systemen en veelal Excel lijstjes opgeslagen waardoor een integraal overzicht ontbreekt. Daar moeten we vanaf.”

Waar willen jullie de vastgoeddata voor inzetten?

Willemsen: “In de eerste plaats voor de waarde van veilig, heel, schoon en duurzaam vastgoed. Daarnaast voor het verbeteren van de beschikbaarheid van bouwkundige data. Ook willen we het gebruiken voor data-analyse voor een betere risico inschatting en voor digitalisering van het onderhoudsproces. Tevens willen de kwaliteit van vastgoed objectief kunnen meten. En tenslotte willen we met data sturen op de bouwkundige waarde in praktijk.”

Waar loop je in de praktijk tegenaan?

Willemsen: “We willen bijvoorbeeld inzicht hebben in de risico’s met betrekking tot de brandveiligheid van het bezit. Een integraal overzicht van de brandveiligheid van de hele portefeuille is lastig te maken indien alle inspectierapporten alleen in pdf-bestanden beschikbaar zijn.”

Hoe ziet de toekomst van vastgoeddata eruit?

Willemsen: “Geholpen door digitalisering zal de vastgoedorganisatie zich verder ontwikkelen als een datagedreven én servicegerichte dienstverlener. Deze twee dimensies gaan namelijk heel goed samen, sterker nog, zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is dan ook niet de vraag of je je als vastgoedorganisatie onderscheidt als data-expert of als een excellente dienstverlener. Het is een kwestie van en en, zowel servicegericht als datagedreven. Twee zijden van eenzelfde munt.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL gratis ontvangen.