Bert Moormann (Domesta): “Onderbuikgevoel blijven gebruiken”

Digitaal / 22 maart 2021
Hellen Meijn
Hellen Meijn
Projectleider, CorporatieNL

De digitale ontwikkelingen in onze sector gaan hard en zij hebben invloed op het werk dat we verrichten. Want dat verandert net zo hard. CorporatieNL onderzoekt in een serie interviews welke ontwikkelingen plaatsvinden en vraagt aan deskundigen om de gevolgen daarvan te schetsen. Hoe kijkt directeur-bestuurder Bert Moormann van corporatie Domesta uit Emmen aan tegen de nieuwe eisen die we aan werknemers en ook aan werkgevers moeten stellen?

Tot welke aanpassingen in de organisatie leidt de toenemende digitalisering bij Domesta?
Bert Moormann: “Aan de kant van de dienstverlening hebben we 10 jaar geleden fors geïnvesteerd. We sloten vestigingen, voegden afdelingen samen, medewerkers werden opgeleid en goede systemen zijn geïmplementeerd. Dit gaf ruimte om weer meer fysiek contact met huurders te hebben. We merkten dat dit nodig was omdat veel huurders moeite hebben met een digitaal portaal. Circa 45% van onze huurders is ouder dan 65 jaar, ongeveer 1 op de 5 is laaggeletterd en ook de instroom van nieuwe Nederlanders en mensen die instromen vanuit de zorg vragen om een persoonlijke benadering. Verder digitaliseerden we onze rapportages en ontwikkelden we een visie op de toepassing van data om onze strategie te helpen realiseren.”

Worden in het digitale tijdperk ook andere eisen gesteld aan het management van de organisatie?
Moormann: “Digitalisering is niet weg te denken. Op het werk niet, thuis niet. Als leiders hebben we veel sneller betrouwbare informatie tot onze beschikking om beslissingen te nemen. Je moet kritisch blijven op de datakwaliteit en hier stevig op inzetten. Besluiten die mensen raken of die om forse investeringen vragen wil je baseren op betrouwbare informatie. Dit is één van de belangrijkste pijlers onder onze data-strategie.”

Welke nieuwe eisen stelt het management of de organisatie als gevolg van de toenemende digitalisering aan haar werknemers?
Moormann: “Belangrijk om voortdurend te blijven benadrukken is dat mensen hun onderbuikgevoel moeten blijven gebruiken. Digitalisering kan niet zonder mensen met nuchter verstand die ook zelf blijven nadenken. Vakkennis, ervaring en een goede antenne voor de ontwikkelingen in de maatschappij blijven cruciale competenties.”

Hoe zorg je ervoor dat ook de eigen medewerkers meekomen in de digitalisering van de organisatie?
Moormann: “We onderzoeken de digivaardigheden van iedereen in de organisatie van tijd tot tijd. Gerichte opleidingsprogramma’s zijn beschikbaar om door te ontwikkelen. Terwijl de mogelijkheden steeds verder toenemen blijft het gebruiksgemak nog wel eens achter. Sommige aanbieders van systemen of apps hebben het nog te makkelijk in onze kleine markt. Je ziet in grotere marktsegmenten dat het gebruiksgemak van de systemen en apps die daar gebruikt worden stukken eenvoudiger in het gebruik zijn.”

Als je de ogen sluit en nadenkt over hoe je (digitale) organisatie er over pakweg 5 a 10 jaar uitziet, wat zie je dan?
Moormann: “Dan hoop ik dat we geen jaarrekening, DPI, DVI, belastingaangiften en andere verantwoordingsinformatie hoeven op te stellen en aan te leveren. Dat we misschien ook geen accountant meer nodig hebben. Dan hoop ik dat bijvoorbeeld blockchain technologie er automatisch voor zorgt dat de externe toezichthouders hun informatie tijdig en op een veilige manier krijgen. We zijn maatschappelijke organisaties die transparant opereren. Het moet dus een makkie zijn om dit te organiseren. Dan kunnen onze medewerkers hun tijd besteden om slimme dingen te doen voor onze woningzoekenden en onze huurders.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio 2021 gratis ontvangen.