‘Een corporatie is een vastgoedbedrijf met een maatschappelijke opgave’

Vastgoed / 26 juni 2017
Birgitte de Maar
Birgitte de Maar
Directeur Vastgoed, Rochdale

Hot topics binnen de corporatiesector. Dat is waar we het op CorporatieNL.nl graag over hebben. Zo hebben we begin mei na ‘Wonen en Zorg’ een nieuw thema ingeluid: ‘vastgoed van de corporatie’. Hiervoor hebben we weer menig directeur-bestuurder gevraagd hun licht over deze kwestie te laten schijnen. Zo ook Birgitte de Maar, Lid van de Raad van Bestuur bij Rochdale, portefeuillehouder Vastgoed.

We kijken anders naar vastgoed

“Wat betreft ontwikkelingen in de markt zie ik 2 verschillende soorten. Namelijk, ontwikkelingen op het fysieke deel van het vastgoed en ontwikkelingen in de manier waar wij als corporaties naar vastgoed kijken. Om met het laatste te beginnen:

corporaties zorgen voor huisvesting voor hen die een steuntje in de rug nodig hebben. Het vastgoed van een corporatie is daarmee de ruggengraat van de organisatie. Er is een verschuiving gaande in het denken over vastgoed binnen de corporaties, dit verschuift van een profiel ‘maatschappelijke organisatie met vastgoed’ naar een ‘corporatie is een vastgoedbedrijf  met een maatschappelijke opgave’ . Dat lijkt geen groot verschil op het eerste oog, maar dat is wel. Dat betekent dat we de zorg voor ons vastgoed anders inrichten en de resultaten anders duiden. Dit is te zien aan de introductie van assetmanagement – hoe breng je in beeld hoe je vastgoed rendeert en hoe kan je daar op sturen.”

Trends

“Ten aanzien van de fysieke ontwikkelingen zie ik een paar trends. Duurzaamheid is daarin een hele grote. De opgave de CO2-reductie te verminderen in Nederland en te komen tot een energieneutrale woningvoorraad, van ongekende grootte. Dit is een uitdaging op technisch gebied maar ook qua financiën. Immers: de investeringen in bijvoorbeeld isolatie worden gedaan door de vastgoedeigenaar, maar het voordeel (lagere energierekening) komt bij de huurder terecht.”

“Over de techniek maak ik me niet veel zorgen. Dat gaat zo snel. Aandachtspunt hierin vind ik wel dat in de techniek niet alleen de CO2-reductie uitgangspunt is, maar dat ‘milieusparend’ het uitgangspunt is. Als isolatie natuurvreemde materalen vereist die niet of slecht afbreekbaar zijn op de lange termijn, zijn we nog verder van huis.”

“Op fysiek gebied is in de Amsterdamse context nog een ander fenomeen zichtbaar: dat is de afmetingen van de woning. Hoe groot moet een woning zijn? Of hoe klein kan deze zijn? Wat is een product dat recht doet aan de behoeften van onze klanten, maar ook aan het recht van de woningzoekenden? Met andere woorden: liever 2 grote of 3 kleinere woningen bouwen. Gelet op de lange wachtlijsten, zou Rochdale nu willen kiezen voor het laatste.”

Waarom deze ontwikkelingen zo belangrijk zijn voor de corporatie

“Zonder vastgoed geen corporatie (in de huidige vorm). Wellicht dat de traditionele corporatie op termijn wordt vervangen door iets beters, maar zo ver zijn we nog niet. Tot die tijd moeten we ons als goed rentmeester gedragen. Onze complexen maken deel uit van de stad, van ons land, van onze leefomgeving. Daar horen verstandige keuzes bij als het gaat om de zorg voor onze aarde, maar ook om de hoeveelheid woningen voor hen die dat nodig hebben, en een leefbare omgeving waarin mensen zich prettig voelen.”

Inspelen op ontwikkelingen

“Vastgoed is een product dat heel lang mee gaat. . daarom is het erg belangrijk om van tevoren goed na te denken over wat het kan opleveren op de langere termijn. Het ingewikkelde is dat je daarmee ook moet bedenken aan welke behoeften het product moet voldoen over 20 jaar, maar tegelijk nu actie moet ondernemen (en investeren).”

“Het helpt ons dat het denken over wonen de laatste 150 jaar niet significant is gewijzigd. Met uitzondering dan van het wonen door ons aller oudsten. Familiewoningen van 100 jaar geleden voldoen nog steeds. Grote kans dat we daar over enkele decennia niet anders over denken. Zoals gezegd, met uitzondering van de ouderenwoningen. De verzorgingstehuizen van 50 jaar geleden voldoen in niets meer aan eisen van nu. Daar moeten we nog wat voor verzinnen, wellicht moeten we onze horizon voor dergelijke woningen dichterbij leggen. ‘Niet meer bouwen voor de eeuwigheid, maar voor bijvoorbeeld 30 jaar’.”

“Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de sector heb je een stabiel kader nodig. Ook vanuit de overheid. Als de regels blijven veranderen, dan ontbreekt een goed fundament voor beslissingen die wellicht pas over 15 jaar redeneren. Zonder fundament, of veiligheidsgordel, word je voorzichtiger. Daarmee zouden wij mooie kansen weleens aan ons voorbij kunnen laten gaan, omdat de gevolgen op de lange termijn zo onzeker zijn.

Dat stabiele kader moeten we als corporaties ook zelf maken.”

Op tijd stoppen met praten

“Een gouden tip heb ik helaas niet, maar wat ik wel zie, is dat we geneigd zijn zoveel te praten. Dat helpt vaak omdat 2 meer weten dan 1. Maar de kunst is om op tijd het praten te stoppen en te beginnen met doen.”

Mis deze trainingen en events in het thema ‘vastgoed’ niet

Tip: leden van CorporatieNL mogen gratis trainingen, seminars, webinars, leergangen en congressen bijwonen. Lees hier meer over de voorwaarden.