CorporatieNL breidt uit! Vanaf nu ook: thema financieel

Nieuws / 30 januari 2018
Sascha Magendans
Sascha Magendans
Digital marketeer, CorporatieNL

Daar is hij dan! Het lang verwachte thema 'financieel'. Het is tijd om bij CorporatieNL ook de financiële kant van verschillende veranderingen en ontwikkelingen een podium te geven. Zo kun je vanaf nu en in de toekomst artikelen verwachten die zich meer focussen op de financiële hoek. En, extra mooi nieuws: dit jaar kun je ook al deelnemen aan onze eerste activiteiten binnen dit nieuwe thema.

We nemen je graag even kort mee langs de ontwikkelingen en trends op diverse niveaus – zowel intern en extern. Dan begrijp je direct waarom dit thema niet meer kon ontbreken op CorporatieNL. Ook stellen we je onderstaand even voor aan de experts die hierover zullen publiceren en waar je interessante artikelen van mag verwachten. Kortom, de nieuwe CorporatieNL-auteurs waar we hartstikke trots op zijn dat zij hun expertise op ons platform zullen delen.

Wat zijn de externe ontwikkelingen op diverse niveaus?

Demografisch – Op basis van de dPi (de prognose-informatie) 2016 is de trend dat corporaties meer gaan investeren, minder gaan verkopen en het geborgd volume weer zal gaan toenemen. Een aandachtspunt voor het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw) is de groei van de omvang van de borg en de vermindering van de restant levensduur van de vastgoedportefeuille. Het WSW maakt zich zorgen of de corporaties de groei in de investeringsportefeuille kunnen realiseren nu er gesneden is in de personele bezetting. En hoe gaan corporaties om met de druk van buitenaf om te investeren?

Technologisch – De digitale wereld wordt reëel met SBR (een system to system digitale jaarrekening) en de financiële informatie wordt minder belangrijk. Blockchain: een ontwikkeling die ook de werkwijze bij de corporatie fundamenteel kan veranderen.

Ecologisch – De sector heeft de financiële ruimte, maar zal op weg tussen Den Haag (Nationaal Energieakkoord 2021) en Parijs (2050 klimaatneutraal) wel moeten kiezen.

Politiek-juridisch – In 2023 loopt de verhuurdersheffing op met 64 procent ten opzichte van 2014 – van €58 per woning in 2017 tot €65 in 2023.

Wat zijn de interne ontwikkelingen op diverse niveaus?

Organisatie – De overgang van report level assurance, zoals eenmaal per jaar de accountantscontrole, naar data level assurance. Hierbij vindt de controle plaats op de kwaliteit van de brondata.

Mensen – De arbeidsmarkt trekt aan en daardoor ontstaan personeelstekorten. Woningcorporaties merken dat het moeilijker wordt om aan goede financials te komen.

Financieel – De financiële positie van corporaties in Nederland is zodanig verbeterd dat ze weer volop kunnen bouwen. Corporaties kunnen volgens cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken 37 miljard euro in te bouwen huurwoningen steken. Dat is goed voor 250.000 nieuwe sociale huurwoningen.

Vastgoed – Corporaties zijn sinds 2016 verplicht hun bezit op marktwaarde te waarderen. Dit betekent een aanzienlijke vermogingsstijgingen: voer voor discussie tussen gemeente en corporatie om prestatieafspraken op te schroeven. Professionalisering van het AM is noodzakelijk om te presteren naar vermogen.

Cultuur en samenwerking – Steeds meer woningcorporaties ontdekken dat het aangaan van samenwerkingen zorgt voor meer efficiënte bedrijfsprocessen. Door kennis van andere partijen te benutten, kan men profiteren van de financiële meerwaarde van schaalvoordelen.

Nieuwe auteurs, andere invalshoeken

Op CorporatieNL zie je zo nu en dan al nieuwe namen voorbij komen, maar van onderstaande auteurs zul je vanaf nu meer horen. We stellen ze je even kort aan je voor.

Johan Schudde, Directeur Finance & Control Woonstad Rotterdam

Een inhoudelijk financieel specialist die weet te verbinden en richting geeft. Afgestudeerd bedrijfseconoom en registeraccountant, met passie voor de volkshuisvesting. Ruime ervaring met besturen en toezicht houden, coachen en leiding geven. Heeft oog voor zijn omgeving en houdt van beweging. Bekijkt de context waarin dingen ontstaan vanuit verschillend perspectief en baseert daar zijn actie op. Weet mensen te doorgronden, te enthousiasmeren en mee te nemen in een turbulente omgeving. Zijn werkwijze is open, doelgericht en vol humor!

Aad Bergman, Pro Management Software

Één van de schrijvers van het boek ‘Met SBR rapporteert u glashelder’ en helpt bedrijven succesvol veranderingsprocessen te doorlopen, in een breed scala aan omgevingen.

Karin van Wijngaarden, Partner AA RA RB Grant Thornton NL

Karin is verantwoordelijk voor het onderhouden en verder uitbouwen van de accountancy- en adviespraktijk. Door haar mentaliteit, contactvaardigheden en een werkomgeving waarin veel te leren is, bewerkstelligde Karin bij Grant Thornton in 10 jaar een snelle groei van assistent accountant tot partner. In de afgelopen jaren heeft zij getoond een uitstekende relatie met cliënten aan te gaan, te onderhouden en hen kundig en tijdig te adviseren op relevante gebieden.

Piet Klop, Public Challenge

Focust zich op oplossen van problemen in de publieke sector en het activeren van de collectieve denkkracht. Specialisaties: governance, risicomanagement en social media.

Ontbreek jij in dit rijtje? Dan wil je vast weten hoe je óók auteur kunt worden. Hierover lees je alles op onze ‘auteur worden‘-pagina. Wie weet zien we jouw artikelen ook snel verschijnen.

 

De verdieping in en meer kennis en inzichten opdoen?

Houd jij je eigenlijk wel genoeg bezig met die belangrijke thema binnen de corporatie- en publieke sector? Doe je voordeel met de trainingen en events die CorporatieNL aanbiedt. Gratis te bezoeken voor leden. Zoals bijvoorbeeld:

Public Finance Event – De publieke financiering staat aan de vooravond van belangrijke veranderingen. Niet alleen de regels veranderen, ook de thematiek wijzigt. De toenemende risico’s van digitalisering op het financiële beleid zijn vandaag al voelbaar. De verduurzaming van de maatschappij vereist nieuwe instrumenten om de bijbehorende businesscases te ontwikkelen. Nieuwe wetgeving is in voorbereiding. Ben jij al voldoende in control?

Webinar Audit Ready – De doorlooptijd van de accountantscontrole valt in de praktijk vaak tegen, waardoor je interne deadlines moet verschuiven. En na afloop van de controle komt er vaak discussie over meerwerk en dus meer kosten. Vervelend voor jouw organisatie en voor jouw accountant. Het webinar staat onder leiding van Piet Klop RA MGA, die als accountant alle belangrijke Nederlandse corporaties heeft gediend.

Training Audit Ready – De training gaat over het realiseren van een soepel proces van het opstellen van de jaarrekening, de zogenaamde fast close. Daarnaast laat de training zien hoe de accountantscontrole door corporaties goed kan worden voorbereid: ‘audit ready’. Als je ‘audit ready’ de jaarrekening laat controleren, heb je een snellere accountantscontrole waarbij je alle deadlines haalt en waarbij je meerwerk door de accountant voorkomt.

Kortom, genoeg om CorporatieNL.nl voor in de gaten te blijven houden! Wat zou jij graag willen zien in dit thema? Laat het ons weten via Twitter of LinkedIn, of stuur een mail naar redactie@corporatienl.nl.