Datagedreven woningcorporaties nemen betere besluiten

Digitaal / 20 september 2017
Amir Sabirovic
Amir Sabirovic
Director of new business development, marketing & sales, Berenschot Intellerts

Nu kunnen we allemaal datagedreven worden! Data inzetten om onze klanten beter te leren kennen, en hun gewoonten, behoeften en wensen in kaart te brengen.

We leven in een data-intensieve wereld. Publieke, persoonlijke en zakelijke data worden opgeslagen en gebruikt om tot nieuwe inzichten te komen. Bij Data, Analytics en AI draait alles om het waarnemen en doorgronden van de relaties binnen en tussen stukjes informatie die we tot voor kort niet echt goed begrepen.

Data gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen

De data wordt veelal door systemen en processen geproduceerd, maar in de recente jaren heeft de mens een enorme bijdrage geleverd aan dataproductie. Deze data is gelaagd en veelal terug te traceren van globaal naar nationaal niveau, van nationaal naar regionaal en verder naar de steden, wijken, buurten en personen toe. Wij kunnen deze data gebruiken om tot nieuwe inzichten te komen die ons helpen om betere besluiten te nemen, besluiten op basis van feiten en niet het onderbuikgevoel.

Deze gerichte stuurinformatie kan ons vertellen wat er gebeurd is, wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren in de toekomst. Door data in te zetten in de huidige bedrijfsvoering kunnen woningcorporaties veel effectiever worden en de efficiency in alle lagen van de organisatie optimaliseren.

Betere bouwplannen

Bovenstaande resulteert in betere bouwplannen door de voorspelbaarheid in afzet, het beheer van de woningen kan veel efficiënter worden ingericht waardoor de leefbaarheid op een hoger niveau komt en de kosten voor de corporaties lager worden.

De reden dat het nu toegankelijk is voor alle typen organisaties uit de publieke en private sector, komt door het feit dat we nu in staat zijn om veel meer data tot ons te nemen. Mede vanwege de beschikbaarheid van tools die het mogelijk maken deze enorme hoeveelheden data te verwerken.

Nu kunnen we allemaal datagedreven worden! Zet data in om je klanten beter te leren kennen, en hun gewoonten, behoeften en wensen in kaart te brengen. Ook datagedrevene worden? Volg dan de basisstappen beschreven in mijn artikel ‘Dataminded’.

Succes!