“De corporatie moet lef tonen en de grenzen opzoeken van de huidige garantiekaders”

Corporatie / 03 december 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Hoe kijkt Jan Willem Spijkman, Sector Banker bij ING, naar de ontwikkeling van de investeringscapaciteit? Hij deelt zijn visie over wat de corporatie, op de korte- en lange termijn, kan doen om op bedreigingen te anticiperen.

Financiële ontwikkelingen in de corporatiesector

Spijkman: “De financiële performance van corporaties verbetert gestaag. Financiële ratio’s als de ICR en de DSCR gaan omhoog. Een en ander onder druk van WSW en Aw. Is dit een wenselijke ontwikkeling gezien de investeringsopgave die er ligt? Het nog verder aanscherpen van het financieringsbeleid belemmert de investeringsopgave.”

Een tekort in investeringscapaciteit ziet Spijkman zeker ontstaan. “Verduurzaming van het bestaande bezit en circulair bouwen gaat de komende jaren alleen al € 75 mld. kosten. Aw en WSW worden al nerveus als er € 5 mld. extra wordt geïnvesteerd, bovenop de jaarlijkse faciliteringsruimte.”

Jan Willem Spijkman - ING

Bedreigingen voor de corporatie

Wat betreft de (financiële) bedreigingen voor de corporatie, heeft Spijkman de volgende visie. “Naast de Vpb, de verhuurderheffing, gaat ook ATAD op corporaties afkomen. Grootste bedreiging is hun eigen geloofwaardigheid. Wachttijden van 12 jaar, voorrang voor bepaalde doelgroepen, waarbij de “gewone huurder” nog langer moet wachten, naast de mismatch door passend toewijzen. Als corporaties koploper willen worden in verduurzaming en circulair gaan (ver-)bouwen, zullen ze de huurders heel goed moeten meenemen. Waarschijnlijk gaat het ook ten koste van de portemonnee van de huurder.”

Als corporatie op bedreigingen anticiperen

Volgens Spijkman moet de corporatie lef tonen en de grenzen opzoeken van de huidige garantiekaders. “Als je dan gaat investeren zal er veel slimmer moeten worden uitgevraagd aan bouwers. Investeren in lange termijn partnerships met de bouwers is hier cruciaal, om in de toekomst nu al bouwvolume in te kopen.” Een nieuwe ontwikkeling is volgens Spijkman de productie van huizen in fabriek, die op locatie worden geassembleerd. “Duurzaam en goedkoper!”

Wat betreft het anticiperen op de lange termijn heeft Spijkman de volgende visie. “Meer bestaand bezit verkopen. Slimmer renoveren en investeren, direct koppelen aan de duurzaamheidsagenda. Meer huur vragen met inachtneming van de betaalbaarheid.”

Ambities realiseren voor gemeenten

Gemeenten hebben in de Woningwet, ook op financieel gebied, een sturende rol gekregen richting de corporatie. We vroegen Spijkman wat gemeenten zouden kunnen doen vanuit hun nieuwe rol om de ambities die zij samen met corporaties hebben te kunnen realiseren.

“Gemeenten moeten veel meer oog hebben voor sociale woningbouw. Zij zouden de woningcorporaties moeten uitdagen om projecten op te starten, waarbij er redelijke prijzen voor grondposities worden gevraagd. Dit zowel buiten de stad als de kleinere inbreilocaties in de stad. De gemeenten moeten in het kader van hun woonvisies veel meer de samenwerking zoeken met de corporaties om gezamenlijk de woonvisies uit te werken.”

Tijdens het Public Finance Event op 6 december bespreken ruim 100 corporaties, gemeenten, wetenschappers en adviseurs hoe we de investeringscapaciteit van elke corporatie overeind kunnen houden. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.