De écht bijzondere doelgroep is het gezin met kinderen

Maatschappelijk / 10 juli 2017
Daniëlle Harkes
Daniëlle Harkes
Manager , Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Tijdens het congres Wonen en Zorg op 10 oktober zal Daniëlle Harkes (Manager Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg) de aanstaande ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg voor bewoners met je delen. Vandaag licht zij alvast een tipje van de sluiter op en deelt ze haar visie op ‘Wonen en Zorg’. We stelden haar een aantal vragen over de zorgontwikkelingen in de toekomst en welke gevolgen die heeft voor de corporatie.

Ben jij er 10 oktober ook bij? Leg hier je deelname vast. – leden mogen gratis deelnemen

Zorgontwikkelingen

“Huurders worden steeds ouder. Bij sommige corporaties is de helft van de huurders al 55 jaar en ouder. De leeftijd neemt toe. Bovendien wonen meer mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische aandoening gewoon thuis. Ook mensen uit de maatschappelijke opvang die weer in de wijk gaan wonen, kloppen bij de corporaties aan. Corporaties krijgen meer kwetsbare huurders. Ik zeg weleens tegen corporaties: jullie spreken van bijzondere doelgroepen en dan hebben jullie het over ouderen en mensen met een beperking. Maar de echte bijzondere doelgroep is het gezin met kinderen. De komende jaren neemt ook het aantal alleenstaanden enorm toe; ook onder ouderen.”

“Als gevolg hiervan moet het bezit flexibeler, zodat er ingesprongen kan worden op de telkens veranderende vraag. Betaalbare, toegankelijke woningen zijn nodig in de buurt. Er is een toenemende vraag naar kleinere woningen. Veiligheid, geborgenheid zijn belangrijk. Corporatiemedewerkers worden geconfronteerd met kwetsbare huurders, met eenzaamheid, dementie, maar ook verwaarlozing, betaalachterstanden en schulden. Zij hebben een signaleringsfunctie. Een goede connectie met het wijkteam is onontbeerlijk, alsmede scholing.”

Innovatieve voorbeelden, verbinden en experimenteren

“Ik speel hierop in vanuit mijn vakgebied door innovatieve voorbeelden onder de aandacht te brengen. Door partijen met elkaar te verbinden en experimenten te starten, zoals het project ‘vitale woongemeenschappen’ of ‘GGZ in de wijk’. Het Kenniscentrum doet dit in samenwerking met Platform 31. Andere mooie voorbeelden zijn de seniorenmakelaars/verhuisadviseurs die corporaties samen met gemeenten organiseren; zij helpen ouderen met de zoektocht naar geschiktere woonruimte. ‘Wonen met gemak’ is een project in Breda en omstreken waar vrijwilligers ouderen adviseren over woningaanpassingen. In de publicatie ‘Goed gezien’ staan 13 voorbeelden hoe corporaties bezig zijn wonen en zorg te combineren.”

“Om klaar te zijn voor de toekomst moeten corporaties een beeld hebben van huurders en hun wensen en samenwerken met gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties en huurdersorganisaties. Ze moeten burgerinitiatieven ondersteunen. Dit laatste is ook erg belangrijk. Burgers doen het in toenemende mate zelf. Ze nemen zelf initiatief, zoals bijvoorbeeld het project ‘Zorgzame buurt’ in Eindhoven. Corporaties kunnen dergelijke initiatieven faciliteren. Mijn gouden tip is samenwerken!”

Wil jij de sessie van Daniëlle bijwonen tijdens het landelijk congres Wonen en Zorg? Haar sessie ‘Maatschappelijke- en zorgontwikkelingen’ start om 09.50 uur. Aanmelden voor het congres kan hier.

Wil je ook klaar zijn voor de uitdagingen van morgen?

Meld je ook aan voor: