De gouden tip van Mooiland om duurzaamheid toe te kunnen passen in het strategisch beleid

Vastgoed / 01 maart 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Uit onderzoek blijkt dat duurzaamheid bij corporaties zeker nog niet bovenaan het prioriteitenlijstje staat. Helaas. Voor CorporatieNL reden genoeg om hier een congres aan te wijden: het grootste maatschappelijke vastgoedevent voor woningcorporaties, met de focus op duurzaamheid. Een dag waarop je geïnformeerd en geïnspireerd zult worden door verschillende specialisten en ervaringsdeskundigen, waaronder Martin Boswinkel – Directeur Vastgoed bij Mooiland.

De Directeur Vastgoed zal tijdens de panelsessie zijn visie delen op verschillende onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid. Tijd om hem alvast wat beter te leren kennen. We lichten alvast een tipje van de sluier op hoe hij denkt over duurzaam vastgoed en de ontwikkelingen binnen de sector.

Heb jij je toegangsbewijs voor het ‘Vastgoed Event: Op weg naar een duurzame toekomst’ al op zak?

(Toekomstige) ontwikkelingen

Wat zijn vanuit de optiek van Martin Boswinkel de belangrijkste ontwikkelingen binnen de thema’s duurzaamheid en innovatie de komende jaren?

  • “Verhogen CO2-ambities (50%-reductie al in 2030).
  • Versnelde energietransitie van fossiel naar duurzaam (stopzetten gaswinning Groningen op korte termijn).
  • Blijvende discussies over toekomstige energievoorzieningen (elektra, warmtenet, biogas, etc).
  • Duurzaamheid breder trekken dan energie. Milieu, circulariteit, gezondheid en leefomgeving.
  • Afsluiten Nationaal Grondstoffenakkooord in 2017: (strengere) eisen aan grondstoffenverbruik (MillieuPrestatieGebouw en LCA)”

Inspelen op de ontwikkelingen

Uiteraard zijn wij bij CorporatieNL heel nieuwsgierig hoe Mooiland hierop inspeelt en hoe je hierop vanuit je eigen organisatie of vakgebied kunt inspelen. Daarop zegt Boswinkel het volgende: “Kies voor bewezen duurzaamheidsmaatregelen om (grote) desinvesteringen te voorkomen. Er zijn vele manieren om een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie en milieuverbetering. Nu wordt er heel erg naar installaties gekeken, maar juist hier zit nog veel onduidelijkheid. Creëer ook bewustzijn binnen je organisatie. Ga duurzaamheid meten en ga in overleg met stakeholders waar hun opgaves liggen de komende jaren. Vaak zijn er veel raakvlakken (zoals het waterneutraal maken van de gebouwde omgeving).”

 Duurzamer bouwen, renoveren en ontwikkelen

Wat is er volgens de Directeur Vastgoed voor nodig om als corporatie duurzamer te bouwen, ontwikkelen en renoveren zodat gebouwen gebruiksvriendelijk en rendabel blijven? Zijn antwoord hierop is tweeledig.

  • “Basiskennis, awareness en urgentiegevoel van duurzaamheid (die breder is dan alleen de vastgoedopgave) bij de medewerkers.
  • Gebruik goede methodes om duurzaamheid in de breedste zin van het woord te meten, zoals GPR, BREEAM of LEAD.”

 Gouden tip

De gouden tip voor corporaties om duurzaamheid toe te kunnen passen in het strategisch beleid is volgens Boswinkel ‘adoptie’. “Creëer draagvlak en discussieer over je rol als maatschappelijke organisatie i.r.t. duurzaamheid intern (van medewerkers tot RvC) en extern (van huurdersverenigingen tot provincie).”

Wil je van Martin Boswinkel horen hoe Mooiland met het duurzaamheidsvraagstuk omgaat? Kom dan naar het Vastgoed Event. Bestel hier alvast je toegangsbewijs.

Houd ook CorporatieNL.nl in de gaten, want de komende tijd stellen we nog veel meer sprekers en experts aan je voor die je terug gaat zien op het ‘Vastgoed Event: Op weg naar een duurzame toekomst’.