De kracht van een goede opdracht in 7 stappen – deel 2

Vastgoed / 08 februari 2019
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Gisteren stelden wij Margriet Drijver aan je voor. Zij zal tijdens ons Vastgoed Event op 28 maart aanwezig zijn als spreker én lid van het discussiepanel. Speciaal voor ons deelt Margriet tips over opdrachtgeverschap uit haar boek ‘De kracht van een goede opdracht‘. Vandaag lees je wat de 7 stappen zijn om tot de kracht van een goede opdracht te komen.

Het eerste deel kun je hier teruglezen.

Dit zijn de 7 stappen zijn om tot de kracht van een goede opdracht te komen;

 • Stap 1 – Analyse van de status quo

  De eerste stap naar professioneel opdrachtgeverschap is zorgen voor inzicht: wat is de situatie ‘nu’? In welke mate werk je efficiënt en effectief? Daag je de markt uit tot verdere ontwikkeling? Hoe werk je samen met partners uit de keten? Is dit een logisch gevolg van je doelstellingen en strategie? En is het opdrachtgeverschap ook echt ingebed? Passen de competenties van je mensen hierbij?

  Allemaal vragen die in deze onderzoeksfase aan de orde komen. De inzichten die dit je geeft helpen je om het nut en de noodzaak van een ander type opdrachtgeverschap te bepalen. Om te zien wat daarvoor nodig is en om in een latere fase te toetsen welke resultaten je haalt. Belangrijk: maak de analyse van de status quo met mensen uit allerlei niveaus en van allerlei afdelingen in je organisatie!

 • Stap 2 – Opdrachtgeven: je visie en strategie

  Opdrachtgeverschap goed inrichten zonder heldere missie en visie is onmogelijk. Pas als je het antwoord weet op de vraag ‘waarom doen we wat we doen?’, kun je je opdrachtgeverschap echt goed inrichten. Bovendien moet je je vastgoedstrategie (assetmanagement) goed op orde hebben. Pas dan weet je immers welke opgave je hebt en welke manier van werken het best bij je organisatie past.

  Welke taken moet je zelf blijven doen en welke kun je overlaten aan anderen? Hoe bedien en betrek je de huurders zo goed mogelijk, terwijl je tegelijkertijd zo efficiënt mogelijk werkt? Het is geen simpele opgave om dit helder te formuleren, maar o zo belangrijk voor professioneel opdrachtgeverschap.

 • Stap 3 – Anders opdrachtgeven, een andere organisatiestructuur en –cultuur

  Met je missie, visie en strategie heb je de richting bepaald die je organisatie op gaat. Welke veranderingen in de organisatiestructuur en -cultuur zijn nu nodig om dit te realiseren? Want hoe je het ook wendt of keert, het verder professionaliseren van je opdrachtgeverschap brengt een veranderingsoperatie met zich mee. Anders werken en organiseren vraagt een andere werkwijze en houding.

  Welke competenties mis je nog? Welke kennis heb je niet meer nodig en welke kennis moet je juist nieuw binnenhalen? Past dat wat je vraagt van je mensen ook binnen de huidige kaders en welke cultuurverandering is nodig om het nieuwe opdrachtgeverschap succesvol voet aan de grond te geven in je organisatie?

 • Stap 4 – Professioneel opdrachtgeverschap inbedden

  Dat het professionaliseren van je opdrachtgeverschap een veranderingsoperatie met zich meebrengt, betekent doorgaans twijfel bij mensen. Mensen zijn onzeker over hun eigen toekomst en weten niet waar ze moeten beginnen. Gevolg: ze trappen op de rem. Heel veel aandacht besteden aan de interne organisatie is dan ook van cruciaal belang om professioneel opdrachtgeverschap tot een succes te maken.

  Spreekt je visie bij iedereen tot de verbeelding en begrijpen je mensen wat zij daarmee kunnen en moeten? Begrijpen ze ook waarom het zo belangrijk is? Kortom: hoe krijg je de mensen mee in je verhaal?

 • Stap 5 – Inkoopbeleid ontwikkelen

  In je inkoop- en aanbestedingsbeleid formuleer je concreet de uitgangspunten en procedures voor de samenwerking met de markt. Het vormt de basis voor het borgen van je integriteit en proces, het benutten van kansen en het beheersen van risico’s. En, niet te vergeten, om je proces goed uit te leggen. Aan toezichthouders, aan medewerkers en ook aan de markt.

  Doel van je beleid is om te komen tot een integrale en uniforme aanpak van inkoop, op basis van je visie en strategie. Dit maakt een einde aan de vaak gedifferentieerde aanpak vanuit verschillende bedrijfsonderdelen of afdelingen. Opdrachtgeverschap is dan niet meer gekoppeld aan een persoon of afdeling, maar is verankerd in de organisatie en gekoppeld aan je strategie.

 • Stap 6 – Met wie ga je samenwerken en hoe?

  Onderdeel van je inkoopbeleid is het optimaliseren van je leveranciersbestand en het selecteren van bouworganisatievormen. Bij de samenwerking met de markt gaat het erom een heldere taakverdeling, een heldere inrichting van het proces en een helder gekozen bouworganisatie- en contractvorm en aanbesteding te krijgen.

  Selecteer je vaste partners en maak je daarbij onderscheid tussen bepaalde typen werken en complexen? Ga je voor meerjarige (raam)overeenkomsten of ga je voor iedere klus opnieuw in de markt kijken wie het meest geschikt is? In alle gevallen is helder en concreet omschrijven wat je plan en doel is een randvoorwaarde voor jouw corporatie om van goed opdrachtgeverschap te kunnen spreken.

 • Stap 7 – De uitvoering en evaluatie van het project

  Dit is het laatste hoofdstuk van het boek, maar eigenlijk ga je nu pas echt beginnen met anders opdrachtgeven. Je gaat nu samenwerken naar een prachtig resultaat. Wat je vanaf nu zeker niet mag vergeten: continu blijven evalueren. Want als je de vernieuwing echt wilt inbedden in je organisatie, kun je niet meer per project opnieuw beginnen.

  Leren van wat er goed ging en leren wat er beter kan, daar gaat het uiteindelijk om. Dan kom je tot een projectoverstijgende werkwijze die de verandering brengt die nodig is om verduurzaming te realiseren, huurders te verrassen en je middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor betaalbare en kwalitatief hoogwaardige huisvesting.

Tijdens het Vastgoed Event “Verstandige keuzes in verduurzaming” op 28 maart leer je wat je wanneer kiest als het gaat om verduurzaming. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.