Digitale dienstverlening: wat schiet je klant er mee op?

Digitaal / 21 augustus 2018
Jan Paul Schop
Jan Paul Schop
Managing director, USP Marketing Consultancy

Dat door digitalisering de processen voor een corporatie of gemeente efficiënter en effectiever kunnen verlopen, is voor menig professional wel duidelijk. Dat de meest uiteenlopende en verrassende ideeën daadwerkelijk (technisch) gemaakt kunnen worden, is ook niet nieuw meer. Wat wij echter dagelijks in onze onderzoeken onder huurders en bewoners tegenkomen, is dat digitale applicaties óf nauwelijks gebruikt worden in praktijk óf uiteindelijk niet gebruikt worden waarvoor ze bedoeld waren.

In al deze gevallen lijkt de eindgebruiker gedurende het hele proces vanaf idee tot eindproduct ergens uit het oog verloren te zijn. Centraal hierin zijn de volgende elementen die volgens ons het succes voor de eindgebruiker bepalen:

  • De huurder/ burger wil zo snel en goed mogelijk geholpen worden. Welk probleem of welke vraag van de gebruiker wordt met deze applicatie opgelost of beantwoord? Hoe wordt ingespeeld op beperkende factoren en individuele behoeftes? Hoe is de opvolging ingevuld?
  • Zijn er duidelijke voordelen van de digitale dienstverlening ten opzichte van traditionele kanalen? Worden huurders en burgers gestimuleerd gebruik te maken van het digitale kanaal of wordt men juist ‘gestraft’? Oftewel wordt de gebruiker beloond en nog beter zelfs, verrast door de applicatie?
  • De huurder/ burger heeft behoefte aan persoonlijk contact. Op welke wijze wordt hier door de digitale applicatie invulling aan gegeven? Is de applicatie geschikt voor alle typen huurders/ burgers? Hoe zijn contactmomenten geregeld en wordt er feedback aan de gebruiker gevraagd?

Naast deze elementen zal USP middels een quickcan ook de gebruiker zelf vragen naar hun ervaringen. Hiermee hebben we binnen de Digital Awards, waarbij ik deel van de jury uitmaak, ook de eindgebruiker een stevige rol gegeven.

Hoe blij zijn jouw eindgebruikers met jouw applicatie? Geef je nu op voor de Digital Awards 2018!