Draagvlak voor beleid creëren? Daarom verkopen we dit complex niet!

Vastgoed / 29 november 2016
Menno Logemann
Menno Logemann
Consultant, Vabi

De onderbouwing van een complexstrategie is voor woonconsultenten, verkoopmedewerkers, opzichters en andere medewerkers van de operationele afdelingen niet altijd goed te begrijpen. Regelmatig hoor je als assetmanager dan ook: “waarom eigenlijk dit complex?”.

Het maken van een optelsom van alle afzonderlijke complexstrategieën en het toetsen van deze strategieën aan de portefeuilledoelstellingen is geen gemakkelijke klus is. Elke assetmanager kan dat beamen. Vaak moeten er compromissen worden gesloten op het gebied van verhuur, verkoop, investeringen en onderhoud om de portefeuilledoelstellingen zo goed mogelijk te behalen.

Hoewel bij nieuwe inzichten een discussie over de voorgenomen complexstrategie zeer waardevol kan zijn, wil je voorkomen dat de integrale afweging – waarin het assetmanagementproces voorziet – door dergelijke vragen wordt overgeslagen en beleidskeuzes in de waan van de dag worden bijgesteld. Ook is het zonde van je tijd om discussies die tijdens het proces om tot de complexstrategieën te komen zijn gevoerd, later met individuele personen weer opnieuw te voeren.

Draagvlak voor beleid

Een breed draagvlak voor het beleid voorkomt dergelijke discussies. Uiteraard krijgt je dat door medewerkers van de operationele afdelingen te betrekken in het assetmanagementproces. Maar er zijn ook andere maatregelen die je als assetmanager kunt nemen om het draagvlak voor het beleid te vergroten. Ik adviseer daarom het volgende:

  1. Communiceer het beleid breed in de organisatie
  2. Onderbouw de beleidskeuzes
  3. Communiceer de prestatie-indicatoren die gebruikt zijn om tot het beleid te komen
  4. Leg opmerkingen van medewerkers vast en geef aan wat ermee gedaan is

Mijn ervaring is dat deze maatregelen het draagvlak voor het beleid vergroten, bijdragen aan de integraliteit van het beleid en het opnieuw voeren van oude discussies voorkomt.