Een modelreglement maken: hoe korter, hoe beter?

Corporatie / 10 december 2018
Claudia Siewers
Claudia Siewers
Bestuurssecretaris | Vastgoedjurist | Complianceofficer, Woonbron

Het wordt tijd om de statuten en de reglementen weer eens af te stoffen. Ik werk er iedere dag mee, maar de meesten vinden het een noodzakelijk kwaad. Zonder onderhoud wordt het een zooitje, is mijn stellige mening. Aedes en VTW hebben jaarlijks een overleg om met elkaar te bespreken of de modelstatuten of de modelreglementen aangepast moeten worden. Afgelopen week was dat overleg weer en ik was erbij.

Het overleg hoefde niet lang te duren. Er zijn op dit moment niet zoveel wijzigingen te bespreken. Dat zal volgend jaar waarschijnlijk anders zijn met een evaluatie van de Woningwet en een Governancecode op komst.

Ultrakort of juist niet?

Het is ieder jaar een belangrijke vraag of we een ultrakort statuut of reglement maken, of dat we verwijzingen naar geldende wet- en regelgeving overnemen. Een korte versie oogt handzaam. Toch komen we er iedere keer achter dat er door de verwijzingen naar de Woningwet of BTIV een onbegrijpelijke tekst overblijft. Het gaat juist om het totaal van de regelgeving. Een ultrakorte versie vraagt juist om een grondig begrip van de wet- en regelgeving. Door de verwijzingen over te nemen wordt de tekst weliswaar langer, maar ook beter te begrijpen.

Considerans

Voor wie sneller wil kunnen zien of het gaat om een verplichting uit de wet, BTIV of een specifieke verplichting voor jouw corporatie, adviseer ik gebruik te maken van een Considerans in de statuten of in de reglementen.

In de tekst heb ik onderscheid gemaakt tussen gewoon gedrukte tekst afkomstig uit het model, schuingedrukte tekst voor afwijkingen vanuit het Aedes-model en vetgedrukte tekst voor specifieke afwijkingen voor de corporatie waar ik werk. Verder hebben de modellen een handige verwijzingsbalk naar de wet, Btiv, etc. Laat die vooral staan in de reglementen.

Considerans

Belet en ontstentenis

Verder stond de regeling van belet en ontstentenis op de agenda. De regeling in de huidige statuten voldoet niet meer. De Aw heeft alle corporaties een brief gezonden waarin drie opties benoemd zijn, de Woningwet biedt ruimte aan meer opties. Ik verwacht dat veel corporaties zullen kiezen voor de commissarissenpool van de VTW. Dat is een goede oplossing om te voorzien in belet of ontstentenis.

Ieder jaar opfrissen

Als de reglementen ieder jaar opgefrist zijn, vergeet dan niet ook de andere reglementen mee te nemen zoals de Integriteitscode of de Klokkenluidersregeling (die ik niet meer zo mag noemen).

Volgend jaar

Volgend jaar belooft veel goeds. Ik hoop dat de evaluatie van de Woningwet wat scherpe randjes weg zal nemen. Ik ben ook erg benieuwd naar de evaluatie van de GVC. We zullen het zien! Voor dit jaar zijn de reglementen weer klaar en kunnen we over naar andere zaken.