“Een steeds grotere groep met een ‘zorgrugzak’ doet een beroep op ons”

Maatschappelijk / 04 oktober 2017
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De zorgvraag van bewoners zal de komende jaren alleen maar toe nemen. Dat vraagt om aanpassingen van de corporatiesector. Moet je als corporatie flexibel wonen aanbieden? Waarom wel of niet? Hoe ga je om met de steeds groter wordende zorgvraag van mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking? Wanneer je als corporatie toekomstbestendig wilt zijn, moét het wonen anders. Daarom organiseert CorporatieNL op 10 oktober het congres Wonen en Zorg. Ook Woningstichting SWZ is aanwezig op ons congres Wonen en Zorg. Sterker nog: SWZ tekent op 10 oktober tijdens het congres een overeenkomst met NEZZT. Tijd om Monique Boeijen van SWZ een aantal vragen te stellen over dit initiatief.

Waar blinkt SWZ in uit?

“SWZ is goed in het huisvesten van mensen met een smalle beurs, in fijne buurten en wijken in Zwolle.”

Welke trends spotten jullie op het gebied van Wonen en Zorg?

“We zien dat een steeds grotere groep mensen met een ‘zorgrugzak’ een beroep op ons doen. Dat vraagt wat van onze medewerkers, maar vooral ook van de mensen die in onze wijken wonen. Het vraagt ook om steeds meer en betere samenwerking tussen organisaties die bij het zelfstandig wonen in de wijk een rol spelen. Zo werken we in Zwolle samen in WWZ038, waar alle partijen op het gebied van zorg, wonen en welzijn vertegenwoordigd zijn.”

Wat is de ambitie van SWZ de komende jaren?

“We willen nog meer aansluiten op de behoeften van onze huurders en woningzoekenden. Daarbij willen we oprecht luisteren naar onze klanten, echte aandacht geven en oplossingen op maat bieden.”

Hoe maken jullie levensloopbestendig wonen mogelijk?

“We zorgen ervoor dat er genoeg toegankelijke woningen zijn. Maar we zien ook dat veel ouderen graag blijven wonen waar ze wonen. En soms is het juist beter om de huidige woning aan te passen in plaats van tot verhuizing aan te zetten. Zo kunnen mensen in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. We zorgen ook voor betaalbare huizen die soms wat kleiner zijn, om de andere groep zorgvragers te bedienen.”

Waarom is de samenwerking tussen SWZ en NEZZT zo belangrijk?

“We kunnen bij de woningen van NEZZT op een snelle manier veel betaalbare huizen toevoegen, waardoor we meer mensen aan een zelfstandige betaalbare woning kunnen helpen. Dit draagt ook bij aan de uitstroom uit centrale voorzieningen.”

Heb je nog tips voor andere corporaties?

“Durf buiten de lijntjes te kleuren en zoek de ruimte op. Als we dat doen, kunnen we als sector maatschappelijk echt een hele belangrijke bijdrage leveren.”

Zien we jou op het congres Wonen en Zorg? Bemachtig hier je toegangsticket.