Een wonderoplossing voor administratieve lasten van corporaties?

Digitaal / Financieel / 29 januari 2018
Piet Klop
Piet Klop
Partner, Public Values

Corporaties moeten voldoen aan veel administratieve verplichtingen. Recent is hier in opdracht van Aedes onderzoek naar gedaan en bleek dat de kosten hiervan vele tientallen miljoenen euro’s bedragen! Er is inmiddels afgesproken dat Aedes, de Aw en het WSW gaan onderzoeken of het 'allemaal een beetje minder kan'. In de praktijk zal het moeilijk zijn.

Een wonderoplossing?

Er is een mogelijkheid die daadwerkelijk en zeker helpt om de administratieve lasten te verminderen. Wat deze ‘wonderoplossing’ dan is? SBR. Dit staat voor Standard Business Reporting. In de kern komt het erop neer dat via SBR de data bij corporaties geheel geautomatiseerd kunnen worden opgehaald. Vergelijk het met de stekker en het stopcontact. Bij elk bezoekje aan Londen ontdek je weer waarom standaardisatie handig is …

Is jouw corporatie ‘klaar’?

De overheid moet de standaard definiëren en de corporatie moet ‘klaar zijn’ voor SBR. Het definiëren van de standaard heet in vakjargon de ‘taxonomie’. De corporatie moet zorgen klaar te zijn voor SBR door de eigen data op orde te hebben. Dit betekent dat de corporatie bijvoorbeeld moet zorgen voor een ‘zuiver rekeningschema’ en aansluiting op alle subsystemen. Dit aanpakken helpt ook in de ‘robotisering’ van de administratieve processen.

Inmiddels heb ik bij een aantal corporaties concrete ervaring opgedaan met de implementatie van SBR. Op tijd beginnen is noodzakelijk, er blijkt veel ‘dor hout’ in de administratieve systemen te zitten… Monnikenwerk dus. Het rendement is wel erg hoog gelukkig!

SBR wordt voor corporaties verplicht in de komende jaren. Nu beginnen is wel zo verstandig!