Effectief data uitwisselen? Tips van digital minded bestuursleden!

Digitaal / 05 november 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Wie weet er nou beter hoe je effectief data uitwisselt dan het bestuur van CorpoNet, vereniging van en voor personen die in hun functie bij een woningcorporatie verantwoordelijk zijn voor het beleid rond de ICT? Juist! Dat is waarom we onderstaand de tips van bestuursleden Hans Lussing, Jan Fock, Leen Spaans, Roland Schweigl en Albert van Heugten delen. Doe er je voordeel mee en check of je al op de goede weg bent.

  • Zorg dat je data op orde is en blijft.
  • Verken en volg de ontwikkelingen en mogelijkheden. Bijvoorbeeld door het Digital Event bij te wonen.
  • Pas de bedrijfsstrategie aan om de corporatie te positioneren voor de toekomst.
  • Onderken het belang van data voor je bedrijfsvoering, zowel de juistheid als de relevantie.
  • Ontwikkel kennis van het managen en het gebruik van data.
  • Richt binnen de organisatie de juiste rollen in om op een slimme manier met data om te gaan, zowel voor de operationele processen als voor de sturing en verantwoording.
  • Standaardiseer zoveel mogelijk, bij voorkeur alles.
  • Adopteer de VERA-standaard en dwing leveranciers deze te adopteren.
  • Eis – wat betreft koppelingen – dat de VERA- standaard wordt gebruikt. Liever dat, dan snelheid van implementatie.
  • Werk samen: op naar één standaard gebaseerd op een gedragen architectuur.

Hoeveel van deze tips pakt jouw corporatie al juist aan? Tijdens het Data Event spreken corporaties, gemeenten, wetenschappers en adviseurs over een gedegen datahuishouding waarin kwalitatief goede data als centraal element zorgt voor sturing en efficiëntie. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.