Enserve: “Slechts 5% van corporaties treft geen maatregelen met betrekking tot passend toewijzen”

Corporatie / 07 december 2017
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

In samenwerking met Enserve – specialist in woonruimteverdeling – hebben we de afgelopen maanden een artikelenreeks gepubliceerd waar jij als corporatieprofessional ongetwijfeld je voordeel mee hebt kunnen doen: ‘Enserve Antwoordt’. Deze serie bestaat uit een viertal Q&A’s met verschillende corporatiebestuurders over hun uitdagingen met betrekking tot passend toewijzen. In dit afsluitende artikel in deze reeks geeft Enserve niet alleen advies, maar ook zelf antwoord op de eerder aan de directeur-bestuurders gestelde vragen.

Welk effect heeft passend toewijzen wat betreft Enserve op corporaties? Lees het onderstaand!

Merkt Enserve dat passend toewijzen heeft geleid tot aanpassing van het huurbeleid bij corporaties? 

“Vrijwel alle corporaties passen hun huurbeleid aan. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Platform31 (onder 183 corporaties) bij hun evaluatie van passend toewijzen uit augustus 2017. In 2016 geeft 67% van de corporaties aan de streefhuur voor sommige woningen te hebben verlaagd. In 2017 is daar nog eens 21% van de corporaties bijgekomen. Ook zijn er veel corporaties die hun streefhuur minder verhogen zodat ze onder de aftoppingsgrens blijven (34% in 2016 + 13% in 2017 erbij). Slechts 5% van de corporaties geeft aan noch in 2016 noch in 2017 maatregelen te hebben getroffen in het huurbeleid.”

Is passend toewijzen volgens Enserve aanleiding om bouwprogramma’s of opgaven aan te passen of op te schorten? 

“Een meerderheid van de corporaties (± 60%) geeft aan nog voldoende zorg- en energiezuinige woningen onder de aftoppingsgrens te kunnen realiseren. Aan de andere kant zijn er corporaties die wellicht tijdelijk terughoudend zijn met de nieuwbouwopgave.”

Merkt Enserve dat passend toewijzen een effect heeft gehad op de cashflow van corporaties?

“Het logische gevolg van de wijziging van het huurbeleid is dat de huurinkomsten van de corporaties afnemen. Uit berekeningen van Enserve blijkt, dat alleen al voor de corporaties in de woningmarktregio Stedendriehoek dit geschat kan worden op ongeveer € 1.000.000,- per jaar. Voor sommige corporaties is dit mede aanleiding om nog scherper te gaan sturen op beperking van de bedrijfskosten.”

Wat vindt Enserve van de keuze van sommige corporaties om de definitieve huurprijs aan te passen aan de hoogte van het inkomen? 

“De beantwoording van deze vraag hangt sterk samen met de visie van een corporatie op zaken als:

  • mag een corporatie (indirect) inkomenspolitiek bedrijven?
  • hoeveel waarde hecht een corporatie aan financiële risicobeheersing?
  • hoe sterk wordt vastgehouden aan een vaste prijs-kwaliteit verhouding?
  • streeft de corporatie naar een gemengde buurt en wijkopbouw?

Het zogenaamde twee-hurenbeleid wordt door veel corporaties gezien als een vorm van inkomenspolitiek, met risico’s ten aanzien van de voorspelbare kasstroom die de relatie tussen prijs en kwaliteit verstoort en wellicht bijdraagt aan gemengde buurten en wijken. Mede daarom geeft slechts een kleine 10% van de door Platform31 ondervraagde corporaties aan deze keuze te maken.”

Welk instrument en/of beleidsregel moet er volgens Enserve toegevoegd worden aan passend toewijzen om de uitvoeringsproblemen die corporaties ervaren op te lossen? 

“Gelet op de reactie van corporaties op de vragen van CorporatieNL, lijkt het Enserve wenselijk om voor het wat duurdere zorgvastgoed te streven naar meer ruimte voor corporaties deze woningen te verhuren aan ouderen met een laag inkomen, maar met een redelijk vermogen.”

Reserveer het gratis ‘Handboek Passend Toewijzen’

In Nederland ontstaat segregatie als corporaties niet anders omgaan met de gevolgen van het passend toewijzen. Wijzigen corporaties hun beleid niet? Dan zal dit leiden tot explosieve wijken en complexen als gevolg van eenzijdige samenstelling, senioren die ernstig in de knel komen en urgentiegevallen die onvoldoende hulp krijgen. Ondanks een jaarlijks vrij besteedbaar bedrag van 3 miljard euro, doen corporaties te weinig om deze problemen te voorkomen. Dit wordt met name veroorzaakt doordat zij onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Reserveer daarom het gratis ‘Handboek Passend Toewijzen’ vol praktische kennis en toepasbare adviezen zodat je deze als één van de eersten ontvangt.

Kan jouw corporatie ook wel advies van Enserve gebruiken? Stel je vraag via info@enserve.nl.

Nieuwsgierig naar de antwoorden van de directeur-bestuurders (en het advies van Enserve)? Lees dan de volgende artikels in deze serie terug: