Eric Hendriks (Mijnbuurtje.nl): “Via één digitale ingang vinden inwoners en organisaties elkaar en alles in hun buurt”

Digitaal / 08 maart 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Het omgaan met bewoners verandert. De toenemende digitalisering speelt daarin een rol. Want mede daardoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor verbinding in de buurt. Dat heeft ook gevolgen voor jouw werk en de middelen die je in kunt zetten. We kwamen in contact met Eric Hendriks medeoprichter van het online platform Mijnbuurtje.nl dat in 130 wijken en dorpen door heel Nederland zorgt voor meer betrokken bewoners. We vroegen hem naar de ontwikkelingen die hij ziet, welke kansen dat biedt voor jouw corporatie en wat zijn organisatie daarin betekent.

Kun je vertellen wat Mijnbuurtje is en hoe het werkt?

Eric Hendriks: “Mijnbuurtje.nl is een werkwijze waarmee mensen in buurten elkaar beter leren kennen, meer dingen samen gaan doen en beter weten wat ze elkaar te bieden hebben. Het is in 2006 ontstaan in Nijmegen-Oost waar buurtbewoners aan mij vroegen of ze alles wat in de wijkkrant stond ook ergens online konden vinden.”

“Mijnbuurtje.nl werkt in opdracht van gemeenten en partners. Eerst worden bewoners gezocht die hun buurt belangrijk vinden en er graag iets voor willen betekenen. Zij zorgen voor meer betrokkenheid en verbinding. Deze buurtverbinders worden opgeleid tot een fijn team dat alle leuke dingen in de buurt zichtbaar maakt op een eigen platform, zodat mensen elkaar kunnen vinden. Ze werken dus zowel online als offline.”

“Mijnbuurtje.nl is nu actief in 130 wijken en dorpen in Nederland. Elk platform heeft een eigen naam en identiteit, zodat het als ‘van ons’ voelt en niet als iets algemeens zoals bijvoorbeeld Facebook. Mijnbuurtje.nl ondersteunt de buurtverbinders voortdurend met informatie, workshop en buurtverbindersdagen. Ook ontwikkelt mijnbuurtje het platform steeds verder.”

Wat betekent het platform voor de bewoners?

Hendriks: “Bewoners weten door deze aanpak beter wat er te doen is in de buurt, kunnen gemakkelijk iets delen of betekenen voor anderen en weten elkaar te vinden. Op dit moment gebruiken zo’n 750.000 mensen deze platformen.”

“De Erasmus Universiteit heeft metingen gedaan waaruit blijkt dat er met deze werkwijze 60% meer ontmoetingen zijn in een buurt. Voor corporaties is de waarde dat huurders elkaar kunnen vinden, actiever worden en daardoor zorgen voor leukere buurten. Het woningbezit behoudt zijn waarde en de sfeer is goed waardoor ook nieuwe bewoners er graag willen zijn. Omdat bewoners elkaar beter kunnen vinden, doen ze minder vaak een beroep op gemeentelijke zorg- en ondersteuningsvoorzieningen. Deze preventieve aanpak scheelt veel geld.”

Is Mijnbuurtje.nl eigenlijk volledig digitaal of is er ook een offline variant?

Hendriks: “Mijnbuurtje.nl is een online én offline aanpak en werkt bijvoorbeeld nauw samen met de plaatselijke kranten. Bewoners die minder onderlegd zijn krijgen ondersteuning van de buurtverbinders en van andere buurtbewoners.”

Welke rol spelen corporaties in de totstandkoming en uitvoering van jullie platform?

Hendriks: “Corporaties zijn belangrijke implementatiepartners, zowel als medefinancierder en als gebruiker. Zij gebruiken het platform om huurders te activeren dat weer bijdraagt aan meer leefbaarheid en cohesie in de wijk. Dit heeft tot gevolg dat er minder vandalisme is en minder bemiddeling nodig zal zijn.”

“Ook wordt het werk voor de medewerkers van een corporatie prettiger. Het modulaire platform biedt alle informatie op één plek. Met één ingang en werkwijze vinden inwoners en organisaties elkaar en alles in hun buurt of community. De wetenschappelijk gevalideerde buurtverbinders-aanpak zorgt voor betrokkenheid, groei en borging. Zo versterk je netwerken, ontstaat meer verbinding en werk je gestructureerd aan de oplossing van vraagstukken, zoals burgerparticipatie en toegankelijkheid. Heel veelzijdig dus.”

Kun je een voorbeeld geven van een project dat jullie gezamenlijk opgezet hebben en dat al gestart is?

Hendriks: “Een mooi voorbeeld is de oprichting van OnsThuus.nl in Boxmeer in 2016. De gemeente nam het initiatief tot de start van de combinatie van buurtverbinders en een platform en betrok de corporaties Mooiland en Wonen Vierlingsbeek, samen met Rabobank en welzijnsorganisatie bij de ontwikkeling en financiering.”

Hoe zal Mijnbuurtje zich in de toekomst verder ontwikkelen en wat is daarvoor nodig?

Hendriks: “Mijnbuurtje.nl wil dat alle buurten in Nederland betrokken buurten worden. Dit betekent nog meer inwoners inspireren en opleiden tot buurtverbinder. Net zolang tot er in elk dorp en wijk in ons land een buurtverbinders-team en een lokaal online communityplatform actief is. Daarbij hebben we steun nodig van alle partijen die buurten met veel betrokkenheid, leefbaarheid en eigen verantwoordelijkheid belangrijk vinden.”

Dit interview verschijnt tevens in bewerkte vorm als artikel in het e-book Digitale Transformatie van Corporaties dat alle leden van CorporatieNL medio 2021 gratis ontvangen.

Onsthuus.nl van Mijnbuurtje.nl