Extra aandacht voor huurders: op naar nieuwe gezamenlijke wijkaanpak

Maatschappelijk / 30 juli 2018
Henk Gravesteijn
Henk Gravesteijn
(interim) directeur/manager en adviseur,

In de media wordt de laatste tijd veel aandacht besteed aan mensen die extra aandacht nodig hebben, zoals ‘verwarde’ personen en de gevolgen van hun handelen voor de omgeving. Veel van deze mensen huren een woning van een woningcorporatie, en dus krijgen medewerkers van woningcorporaties steeds vaker met hen te maken. De verwachting is dat het aantal klanten van corporaties dat enige vorm van ondersteuning nodig heeft de komende tijd verder toeneemt. Zijn de woningcorporaties en hun samenwerkingspartners hier wel voldoende op voorbereid? En wat is hiervoor een oplossing?

Woningcorporaties voldoende geëquipeerd?

Een belangrijke ontwikkeling in de corporatiesector de afgelopen jaren was het inperken van het ‘speelveld’ waarop corporaties zich (mogen) vertonen. Dit is vaak als trigger gebruikt om de formatie van corporaties neerwaarts aan te passen naar het basisniveau, nodig om de dienstverlening op voldoende niveau te houden. Daarnaast heeft ook de corporatiesector (en haar samenwerkingspartners) te maken met een steeds complexer en dynamischer wordende omgeving, takenpakketten en met nieuwe ICT-toepassingen die als hulpmiddel gebruikt worden. Dat vergt veel van medewerkers: ze moeten echt in beweging komen om bij te blijven. Maar nog meer bewegen om vooruit te komen en daarmee ook duurzaam inzetbaar te zijn. Dat valt niet altijd mee. Hiervoor worden binnen en buiten de sector veel leuke en nieuwe initiatieven ontwikkeld, zoals Corporaties in beweging.

Niet alleen, maar samen in de wijk

Meer klanten die ondersteuning nodig hebben, gekrompen formatie, een steeds complexer en dynamischer wordende omgeving én steeds nieuwe ICT-toepassingen. Ga er maar aan staan! Dat vraagt om creativiteit, flexibiliteit en servicegerichtheid. Gelukkig staat de corporatie er niet alleen voor. Een van de mogelijke oplossingen is om, samen met de belangrijkste partners op het gebied van welzijn, gezondheid, zorg, veiligheid en financiën, écht goede wijkgerichte samenwerkingen en nieuwe allianties aan te gaan. Hiervoor moeten wellicht taken en verantwoordelijkheden opnieuw tegen het licht gehouden worden en moeten partijen bereid zijn om mensen en budgetten aan meer wijkgerichte organisaties over te dragen. Alleen dán is de toename van de complexe vraagstukken van mensen die ondersteuning ‘op maat’ nodig hebben goed te regelen. Ook hier worden mooie initiatieven voor ontwikkeld, zoals de Servicecorporatie.

Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe wijkgerichte aanpak voor alle betrokken partijen nodig is om het maatwerk te bieden dat past bij deze steeds groter wordende klantengroep van corporaties.

Tenslotte

Het aantal klanten die enige vorm van maatwerk-ondersteuning nodig hebben, groeit de komende jaren gestaag door. Dit betekent ook een verandering van taken en verantwoordelijkheden van corporaties. Dit vraagt dan ook flexibiliteit en vergroting van het oplossend vermogen van corporatiemedewerkers en de medewerkers van de organisaties waarmee zij (moeten) samenwerken. Dit zou wel eens kunnen leiden tot een nieuwe wijkgerichte aanpak!

Standaardantwoorden op deze uitdagende taakstelling van corporaties zijn er niet. Maatwerk is dus natuurlijk nodig! Ik geef samen met corporaties en belanghebbenden op een constructieve, creatieve en praktische wijze invulling aan dit blijvend uitdagende onderdeel van het takenpakket van corporaties.

____

Het wonen binnen jouw corporatie ook professionaliseren en verbeteren voor verschillende doelgroepen? Bestel hier je toegangskaart (gratis met een lidmaatschap) voor het ‘Woon Event: Professionaliseer het wonen’ of volg een van onze trainingen met maatschappelijk thema.