Focus corporaties: bouwen of verduurzamen?

Corporatie / 11 december 2018
Veerle Forschelen-Janssen
Veerle Forschelen-Janssen
Marketing Consultant, USP Marketing Consultancy

De wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn in veel gebieden uitzichtloos lang. Doorstroming stokt. Het devies is bouwen, bouwen, bouwen. Echter voor corporaties ligt er daarnaast nog een uitdagende verduurzamingsopgave. De vraag nu is dus, welke keuze moeten corporaties maken, bouwen of verduurzamen? En hoe denken huurders hierover? USP Marketing Consultancy ondervroeg in samenwerking met CorporatieNL ruim 1000 Nederlanders en 250 corporatiemedewerkers.

Regionale verschillen in stellen prioriteiten

Onder corporatiemedewerkers is er een lichte voorkeur voor het bouwen van nieuwe woningen (41%) ten opzichte van het energieneutraal maken van woningen (24%). Opvallend is het percentage in de metropoolregio Amsterdam. Maar liefst 71% van de corporatiemedewerkers in deze regio geeft de prioriteit aan het bouwen van nieuwe woningen ten koste van verduurzamen. Bij sociale huurders is de mening juist vrijwel omgekeerd. Zij hebben juist de voorkeur voor corporaties om voorrang te geven aan energieneutraal maken van de bestaande voorraad ten opzichte van nieuwbouw. Slechts 16% is het oneens met deze stelling. Is dit een manier van huurders om de verantwoordelijkheid voor verduurzamen ‘af te schuiven’ op de corporaties?

Uitdaging: hoe krijgen we huurders mee in verduurzamingsopgave?

Corporatiemedewerkers zijn niet overtuigd van de stelling dat huurders het prima vinden dat huur stijgt als energielasten dalen (20%). Dit geldt voor alle woningmarktregio’s. En ook onder sociale huurders zijn de meningen verdeeld. Ruim een op de vier sociale huurders (26%) zegt dat de huur mag stijgen als energiekosten zullen dalen, 28% wil dit niet. Met de enorme opgave die er voor woningcorporaties de komende jaren op het gebied van verduurzaming ligt, ligt dus de grote uitdaging bij het informeren en overtuigen van huurders. Informatievoorziening, communicatie en best-practices zijn cruciaal voor het succesvol volbrengen van deze opgave.

*Vraagstelling bij huurders: De huur van mijn woning mag stijgen, als de energiekosten zullen dalen (door energiebesparende maatregelen)

Over het onderzoek

USP ondervroeg (zie artikel) ruim 1000 Nederlanders en 250 professionals werkzaam bij woningcorporaties, naar hun mening over actuele thema’s zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen en leefbaarheid in wijken. Dit onderzoek is een initiatief van CorporatieNL en USP Marketing Consultancy.

Tijdens het Vastgoed Event “Verstandige keuzes in verduurzaming” op 28 maart leer je wat je wanneer kiest als het gaat om verduurzaming. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.