Gemeenten en ouderenhuisvesting: is er wel genoeg aandacht voor?

Maatschappelijk / 23 april 2018
Henk Gravesteijn
Henk Gravesteijn
(interim) directeur/manager en adviseur,

Gelukkig gaat het met Nederland weer een stuk beter. De economie groeit en de meeste groepen huishoudens gaan er op vooruit. Dat is goed nieuws. Er worden weer veel nieuwe woningen gebouwd en in de steden neemt het aantal sociale (huur)woningen af. In bijna alle gemeenten worden nu nieuwe colleges gevormd en wordt met name gepleit voor het behoud of aantrekken van de hogere inkomens. Elke dag lees je hier wel wat over in de (lokale) pers. Logisch, maar vergeet ook de ouderen niet. Met name degenen die tot de zogenaamde middeninkomens behoren. Tijd voor actie?

Bouwen we nog wel de goede woningen?

Het verbaast mij elke keer als je verkiezingsprogramma’s of regeerakkoorden leest. Er moet gezorgd worden voor meer, goede en passende ouderenhuisvesting, zeker nu de ‘ouderwetse’ verzorgingshuizen langzaam maar zeker (moeten) verdwijnen.

Wat dan altijd opvalt bij deze discussies, is dat alle ouderen over één kam worden geschoren. In het algemeen wordt met deze ouderenhuisvesting de goedkopere (sociale) huisvesting bedoeld. Dat is niet juist. Steeds meer ouderen krijgen een beter pensioen of hebben een (grotendeels afgeloste) koopwoning in hun bezit. In het algemeen mogen we deze huishoudens kenmerken als huishoudens met een middeninkomen (van circa €36.000 tot €45.000). Zij willen in de stad of buurt waarin zij wonen graag een nieuwe stap in hun wooncarrière maken. De zoekvraag van deze mensen is vaak een leuk appartement (leuk = minimaal 3 kamers en een aardig balkon) of een kleine gelijkvloerse woning (soort patiowoning). En juist deze woningen worden nauwelijks gebouwd of gerealiseerd middels renovaties. Er worden óf dure woningen gebouwd met een vraaghuur die begint bij €1.000, of er worden (te) grote woningen gebouwd.

Keuzevrijheid?

Deze doelgroep wil graag wat te kiezen hebben. Het gaat hen niet primair om meer ruimte, maar wel om een bij hen passende woning die niet te duur is. Zij willen naast prettig wonen ook nog graag tijd en geld overhouden om leuke dingen in hun vrije tijd te doen.

Gemeenten, ontwikkelaars, corporaties en particulieren moeten meer ruimte geven en krijgen om aan deze woonwens te voldoen. Dit kan op een aantal manieren:

  • Kleiner bouwen in nieuwbouwlocaties, waardoor de koop- of huurprijs binnen de perken blijft.
  • Meer ruimte geven om collectieve zelfbouw te realiseren.
  • Bij de verbouwing van verouderde kantoorpanden of verzorgingshuizen expliciet ook voor deze doelgroep woningen ontwikkelen.
  • Geschikte (veelal te grote) sociale huurwoningen verkopen aan ouderen en met dat geld weer geschikte sociale woningen voor anderen terugbrengen.

Behoud van gemixte buurten, wijken en complexen

Ik geloof overigens niet in ontwikkeling van alternatieven voor de huishoudens van ouderen met middeninkomens alleen. Wij zijn absoluut niet gebaat bij afgeschermde gebieden of gebouwen uitsluitend voor deze doelgroep. In Nederland hebben wij ons, corporaties voorop, decennialang ingezet om tot gemixte buurten, wijken en complexen te komen. Dat moet zo blijven! Dring er dus nu bij de lokale politiek op aan om de goede woningen te realiseren en ga niet mee op de automatische ‘onderstroom’ van de realisatie van meer dure en grote woningen.

Standaardantwoorden op deze vragen zijn er niet. Om dit voor elkaar te krijgen blijft natuurlijk maatwerk nodig! Ik geef hier graag op een constructieve, creatieve en praktische wijze invulling aan samen met corporaties en de betrokken belanghouders bij dit uitdagende en blijvende onderdeel van de taakstelling van corporaties.

Woonevent: professionaliseer het wonen

Nieuwsgierig naar hoe je als corporatie het wonen (verder) professionaliseert? Bestel je tickets voor het grootste Woonevent voor de corporatiesector vandaag nog. Deelname is kosteloos met een lidmaatschap.