Gemengd wonen – een oplossing voor kwetsbare bewoners?

Maatschappelijk / 24 juni 2019
Katie Løndal
Katie Løndal
Redacteur, CorporatieNL

Tijdens ons Maatschappelijk Event op 3 oktober draait het om kwetsbare bewoners. Jouw werk neemt toe en wordt complexer omdat er steeds meer kwetsbare bewoners zijn. Hoe kunnen we dit probleem omdraaien? Hoe kunnen we kwetsbare bewoners zien als een kans in plaats van een probleem?

We kunnen veel van elkaar leren als we kijken naar projecten gericht op kwetsbare bewoners. Op welke manier proberen corporaties naar oplossingen te zoeken?

Geschikte woonruimtes voor kwetsbare bewoners

Portaal heeft diverse projecten waarbij gemengd wonen centraal staat.

Een woonplek voor ex-daklozen

Parana is een woonvoorziening in Utrecht waar ex-daklozen gehuisvest worden samen met huurders die ervoor kiezen om hier te wonen. Hier vinden ex-daklozen woonruimte en rust om hun leven weer op de rit te krijgen. Wanneer dit lukt, stromen zij door naar een ander project.

Statushouders en dak- en thuislozen

Avicenna is een project in Leiden waarbij diverse groepen kwetsbare bewoners worden geholpen. Er zijn tijdelijke woningen gebouwd om vluchtelingen en dak- en thuislozen onderdak te bieden. Daarnaast wonen op deze plek 8 jongeren die bereid zijn om medebewoners te helpen.

Binding met de buurt

Bj het project Cartesius Driehoek draait het om ontmoeting, het tegengaan van eenzaamheid en het zelf inrichten van de directe leefomgeving. Dit woonproject biedt plaats voor zowel starters als uitstromers uit de maatschappelijke opvang, zoals voormalig daklozen en senioren uit beschermd en begeleid wonen. Binding met de buurt is een belangrijk onderdeel van dit project.

Wat vind jij?

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van projecten door corporaties. Wat vind jij van deze oplossingen? Ik hoor het graag! Laat het me weten via redactie@corporatienl.nl

Bron: Portaal