Henk zijn grootste hobby? Strijden tegen de verhuurdersheffing!

Corporatie / 12 april 2018
Henk van Heuven
Henk van Heuven
Challenger, Public Challengers

Met de verhuurdersheffing van € 1.750.000.000,- doet de Rijksoverheid zichzelf tekort als het gaat om het genereren van inkomsten. Maar belangrijker nog: de Rijksoverheid doet ook de woningmarkt tekort.

Door corporaties te verbieden hun zorg uit te strekken tot middeninkomens, blijft deze groep het kind van de rekening in de huidige woningmarkt. En dat terwijl corporaties in het verleden bij uitstek hebben laten zien ook deze groep goed te kunnen bedienen. Beleggers hebben alleen in de jaren 80 van de vorige eeuw enigszins substantieel bijgedragen aan de realisatie van huurwoningen, maar die werden toen dan ook flink gesubsidieerd. Sinds de afschaffing van die subsidies hebben deze organisaties geen noemenswaardige bijdrage meer geleverd aan de huurwoningmarkt.

De bouw van huurwoningen zou een immense stimulans kunnen krijgen door corporaties weer een rol van betekenis te geven.

 

Door intrekking van de verhuurdersheffing ontstaat investeringsruimte van jaarlijks/structureel 10 tot 20 keer het bedrag van de verhuurdersheffing! Bij een investeringsvolume van pakweg 25 miljard, ontvangt de Rijksoverheid alleen al aan btw meer dan de verhuurdersheffing. Daarnaast wordt er bespaard op uitkeringen, investeringen in aanpalende industrieën en ontvangen ze ook daar weer btw over.

Aedes zou hernieuwd moeten gaan lobbyen over het intrekken van de heffing en daar met instemming van de leden een afdwingbare investeringsverplichting tegenover moeten stellen. Leuk voor de Rijksoverheid, maar vooral ook voor het scheppen van betere kansen voor de middengroepen op de woningmarkt.

In contact komen met Henk? Dat kan via Public Challengers.