Het gebruik van data om verduurzaming mogelijk te maken

Corporatie / 04 december 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Door de toegenomen verduurzaming verandert de wereld om ons heen. En dat heeft ook gevolgen voor de corporatie. Voor haar dienstverlening, de processen en de mensen. Om welke gevolgen gaat dit voor corporaties? Joep Breukels, Commercieel Directeur Nederland bij Renson, geeft zijn visie hierover.

De toegenomen verduurzaming heeft veel invloed op corporaties. Dit uit zich in een verandering op alle niveaus binnen corporaties. Breukels: “Verandering in technieken, budgetteren en de noodzaak om de bewoners nog meer te betrekken en te informeren.”

Wat betreft de gevolgen van verduurzaming bij corporaties zegt Breukels het volgende. “De verduurzaming zal leiden tot woningen met een veel lagere negatieve impact op het klimaat en de leefomgeving.”

Joep Breukels - Renson

Een gezonde en comfortabele woning

Toch doe je de bewoner tekort door uitsluitend de focus op duurzaamheid te leggen. Uiteindelijk is het van belang om de bewoner een gezonde en comfortabele woning te kunnen bieden. De producten van Renson sluiten hier goed bij aan. Breukels: “Onze producten kunnen een gezond en comfortabel binnenklimaat garanderen, die daarbij ook nog eens sterk bijdragen aan de verduurzamingsagenda van de corporaties.”

Verduurzaming betekent verandering

We vroegen Breukels naar zijn visie wat betreft beperkingen die de verduurzaming in de weg zitten. Oftewel: zijn er nog hobbels te nemen voordat de visie werkelijkheid wordt?

Breukels: “De verduurzaming en renovatie moet opgeschaald worden. Hierbij zitten budgetkwesties bij de corporaties, maar ook een gebrek aan personeel op de bouw dat aan de vraag kan voldoen. Ook zit er nog een hele grote hobbel bij ons allen; verduurzaming betekent verandering in wat we tot nu toe gewend zijn. Dat is lastig. Niettemin is het gewoon een kwestie van doen.”

Alle afdelingen van corporaties zijn betrokken bij de verduurzaming. Maar de grote veranderingen kunnen volgens Breukels het snelst bereikt worden bij de afdelingen planning renovatie en groot onderhoud.

Een volledig duurzame corporatie

Een volledig duurzame corporatie is volgens Breukels niet de voornaamste discussie. “Belangrijk is dat we nu gaan plannen en uitvoeren wat al bewezen haalbaar is. Dit zijn de grote slagen.”

Samenwerken van corporaties

Wat betreft het samenwerken van corporaties, onderling en met andere marktpartijen, heeft Breukels de volgende visie. “Er bestaan al praktijkvoorbeelden van zeer geslaagde duurzame veranderingen. Toch is bekend dat er nog heel veel meer mogelijk is en mogelijk wordt. Het delen van goede voorbeelden, het stellen van vragen en bespreken van huidige problemen met corporaties onderling, maar zeker ook bij de marktpartijen als fabrikanten, zullen ervoor zorgen dat de goede oplossingen nog sneller gedeeld kunnen worden. Hier profiteert iedereen van.”

Data als hulpmiddel bij verduurzaming

Om te kunnen sturen heb je data nodig. Maar ook om bijvoorbeeld te verduurzamen of de energietransitie mogelijk te maken komt er steeds meer data beschikbaar van allerlei organisaties en systemen. In hoeverre maakt Renson al gebruik van deze data?

Breukels: “Bij Renson zetten we zeer sterk in op het garanderen van de hoogste luchtkwaliteit met een minimaal energieverbruik. Om dit te kunnen garanderen leveren we met de Healthbox 3.0 data over de luchtkwaliteit (C02, H2O en VOC), temperatuur en energiegebruik van het systeem. Deze data is op een zeer overzichtelijke en gebruikersvriendelijke wijze inzichtelijk voor de bewoner, maar ook voor de corporatie en installateur. Ideaal voor een dashboard van bijvoorbeeld een NOM-woning.”

 

 

 

De corporatie kan op afstand het functioneren van het ventilatiesysteem zien. Eventueel misbruik met schade aan het vastgoed kan zo ook eenvoudig gedetecteerd worden. De installateur kan ook op afstand kijken of alle systemen nog goed functioneren en hoeft voor controle de woningen niet meer binnen te treden.

De wens van de corporatie om data binnen te halen vanuit ieder systeem of dashboard sluit aan bij het systeem van de Healthbox 3.0. “Dit systeem past perfect in de verduurzaming van het sociale vastgoed met een kwalitatieve en onderhoudsarme oplossing. Met als resultaat een gezond en comfortabel binnenklimaat voor de bewoner.”

Renson heeft de nodige ervaring met corporaties. Een belangrijke tip is volgens Breukels “Zet de bewoner centraal en leer van elkaar.”