“Kijk breder. En one-size-fits all gaat niet meer op.”

Maatschappelijk / 17 juli 2017
Hedy van den Berk
Hedy van den Berk
Bestuursvoorzitter, Havensteder

De Rotterdamse corporatie Havensteder past haar vastgoed en samenwerkingen actief aan de nieuwe toekomstige situatie aan. Daarover vertelt bestuursvoorzitter Hedy van den Berk tijdens haar parallelsessie 'Corporatiebezit aanpassen en betaalbaar houden'. Wanneer? Op 10 oktober, tijdens het landelijke congres Wonen en Zorg in Utrecht. Vandaag licht zij op CorporatieNL.nl alvast een tipje van de sluier op en deelt ze haar visie op 'Wonen en Zorg' in de corporatiesector.

Ben jij er 10 oktober ook bij? Leg hier je deelname vast. – leden mogen gratis deelnemen

Zorgontwikkelingen, nu en in de toekomst

“Ouderen blijven langer thuis wonen. Dit betekent dat woningen daarop aangepast moeten worden. Ze moeten toegankelijk worden voor rollator en rolstoel en er moet voldoende ruimte zijn voor het parkeren van scootmobielen. Naast de fysieke aanpassingen is voor ons een aandachtspunt het voorkomen van eenzaamheid. Met andere partijen denken we na over hoe we mensen elkaar kunnen laten ontmoeten. Wij stellen dan bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte ter beschikking. We zien ook dat er andere woonvormen ontstaan, zoals het zogenaamde ‘beschut wonen’ (verzorgingshuis nieuwe stijl). En bewoners profiteren van allerlei technologische oplossingen in de sfeer van alarmering en signalering.

Daarnaast spelen ook hele andere issues. Verzekeringmaatschappijen zijn steeds terughoudender in het verzekeren van corporaties. Er ontstaan schades omdat kwetsbare doelgroepen eigenlijk niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar geen andere mogelijkheden hebben.”

Meedenken over nieuwe concepten

“We spelen op de zorgontwikkelingen in door mee te denken over nieuwe concepten, bijvoorbeeld voor herontwikkeling van zorgvastgoed. We onderzoeken mogelijkheden om met partners, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, arrangementen te sluiten. Vrijwilligers en mantelzorgers worden steeds belangrijker. Samen met partners buigen we ons over de vraag hoe we hen binnen een vitaal netwerk kunnen ondersteunen. We zetten de ontwikkelingen rondom wonen en zorg doorlopend op de agenda bij gemeente en andere belanghebbenden. We hebben wat te brengen vanuit onze rol en expertise, maar we kunnen het niet alleen.”

Over succesvolle zorginitiatieven van corporaties gesproken …

“In de Rotterdamse wijk Lombardijen wonen veel eenzame en laaggeletterde ouderen. We zijn in gesprek met de Bibliotheek in Rotterdam om te kijken of we de ouderen samen actief kunnen benaderen. Zo voorkomen we sociaal isolement en vereenzaming.

Een andere samenwerking die we nu onderzoeken is met PostNL. De medewerkers van PostNL kunnen fungeren als ogen en oren in de wijk. Zo kunnen ze in een vroeg stadium signaleren dat het niet goed gaat met een bewoner, bijvoorbeeld bij dementie.”

Iedere corporatie zou vandaag al met de volgende zaken moeten beginnen om klaar te zijn voor de toekomst:

  • Inventariseer de woningen. Hoe goed toegankelijk en doorgankelijk zijn ze?
  • Organiseer een lokaal netwerk, zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau. Ga met zorg en welzijn partners om de tafel.
  • Investeer in pilots om innovaties de ruimte te geven, zoals wonen-zorg-domotica-sensortechniek.

De gouden tip voor de corporatie- en vastgoedbranche om de juiste zorg te leveren?

One-size-fits-all gaat niet meer op. Het draait om maatwerk op klantbehoefte. En betaalbaarheid voorop!

Wil jij de sessie van Hedy bijwonen tijdens het landelijk congres Wonen en Zorg? Haar sessie ‘Corporatiebezit aanpassen en betaalbaar houden’ start om 13.05 uur. Aanmelden voor het congres kan hier. 

Klaar zijn voor de uitdagingen van morgen?

Meld je ook aan voor: