Huurwoningen verduurzamen en toekomstbestendig maken, aan de slag!

Nieuws / 11 december 2017
Sascha Magendans
Sascha Magendans
Digital marketeer, CorporatieNL

Duurzaam vastgoed is niet iets dat overvliegt, maar strategische noodzaak. Neem deel aan het webinar 'duurzaam vastgoed' en laat je inspireren en informeren door de presentatie van directeur-bestuurder Margriet Drijver van woningcorporatie Elkien.

Vind jij het ook belangrijk om sociale huurwoningen duurzamer te kunnen ontwerpen, bouwen en renoveren? Neem op 31 januari kosteloos deel aan deze online sessie waarin directeur-bestuurder Margriet Drijver haar inzichten met jou deelt. Deelname is kosteloos voor iedereen, dus bemachtig snel 1 van de 50 plekkenAanmelden voor het webinar kan hier.

Woningcorporatie Elkien en duurzaamheid

Friese woningcorporatie Elkien loopt voorop in het verduurzamen en toekomstbestendig maken van sociale huurwoningen. De corporatie vindt het haar maatschappelijke verantwoordelijkheid bij te dragen aan het verminderen van de vraag naar fossiele brandstoffen. In 2030 zijn alle woningen van Elkien gemiddeld energieneutraal. Door het combineren van huur en energie kan Elkien haar huurders lagere woonlasten bieden. Nieuwe huizen bouwen ze standaard energieneutraal. In het renoveren van bestaande bouw ligt echter de grootste opgave en leert ook deze woningcorporatie voortdurend van haar ervaringen. Margriet deelt ze graag met jou, zodat jij er je voordeel mee kunt doen.

Programma van het webinar: onderwerpen + insteek

  • Ontwikkelingen in de sector en doelstelling 2020: hoe speelt Elkien hierop in? Margriet deelt haar ervaringen, struikelblokken en plannen voor de toekomst met je.
  • Duurzaamheid in combinatie met betaalbaarheid: wat wordt de rol van de bewoner?
  • Samen werk maken van CO2-reductie: wat kunnen corporaties en gemeenten samen doen om duurzaamheid te bevorderen?
  • De nieuwe begrippen circulair bouwen en integrale verduurzaming: hoe kijk jij hier tegenaan?
  • Tips, vragen en ruimte voor discussie.

Elkien werkt vergaand samen met partners in de keten

Margriet Drijver gaat in op de wijze waarop bij Elkien de realisatie van ambitie van de verduurzaming wordt gerealiseerd. Gekozen is voor een vergaande samenwerking met marktpartijen. De partijen zijn in het hele proces van planvorming en uitvoering betrokken, dus ook op het niveau van de portefeuillestrategie en prestatieafsraken. Dit brengt Elkien economische voordelen, maar ook meer deskundigheid, innovaties, betere communicatie met de bewoners. Ook stelt Elkien de productiecapaciteit zeker en brengt zij door die keuze tempo in de realisatie. Elkien is van mening dat de hoge ambitie van 750 tot 1.000 woningen per jaar alleen gerealiseerd kan worden door deze vorm van samenwerking in de keten, omdat er een gelijk belang is en een gedeelde verantwoordelijkheid.  

Drijver sluit af met de dilemma’s. De samenwerking in de keten is namelijk niet alleen een succesverhaal. Het laaghangend fruit is reeds geplukt en het is spannend of het voor de andere woningen zal gaan werken. Het blijkt soms moeilijk de huurders mee te krijgen, en in een strak geregisseerd proces met partners is dat complex. Ook blijkt het niet altijd even eenvoudig om de ingeplande opbrengst uit verkopen te realiseren, waarmee de financiering van de plannen onder druk komt te staan.

Webinar bijwonen

Het bijwonen van onze webinar is heel eenvoudig. Laat via de aanmeldpagina weten dat je graag wilt deelnemen. Van tevoren ontvang je alle instructies om in te loggen in de online omgeving, waar je 31 januari kunt luisteren naar de tips en tricks van directeur-bestuurder Margiet Drijver.

Je kunt aan het webinar deelnemen vanachter je pc, tablet of smartphone. Je hoort de spreker via de audio en kijkt op beeld mee met de presentatie. Daarnaast is er de mogelijkheid om via het bedieningspaneel vragen te stellen.

Met jouw kritische vragen inspireer je ook weer andere corporaties! Zo ben je snel en gemakkelijk weer op de hoogte en worden je brandende vragen beantwoord! Doe je mee?