Jacques Steegemans: ‘Zorg voor meer plezier in wonen’

Maatschappelijk / 05 mei 2022
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Het aantal mensen in een kwetsbare situatie neemt toe en dat heeft een blijvend effect op hoe wij ons werk doen. Er moet dus iets veranderen, maar wat? De Maatschappelijke Commissie denkt na over nieuwe oplossingen en weet die nationaal voor het voetlicht te brengen.

Wij stelden een aantal vragen aan Jacques Steegemans, een van de nieuwe leden van de Maatschappelijk Commissie van CorporatieNL. Jacques is Kwaliteitsmedewerker Leefbaarheid bij Talis.

Wat zie je als de belangrijkste Maatschappelijke uitdagingen voor Nederland?

Jacques Steegemans: ‘Hoe je bewoners van een wijk weer met plezier laat wonen met oog en aandacht voor elkaar. Meer saamhorigheid, meer betrokkenheid, meer betekenis en zingeving. Welke rol kunnen partijen op grond van wonen, zorg en welzijn hierin spelen en waar moeten zij voor staan.’

Zijn hier oplossingen voor te bedenken? Geef graag een toelichting.

Jacques: ‘In gesprek gaan met bewoners, wat willen zij. Woningen en woonomgeving aantrekkelijk maken zodat het plezierig thuiskomen is. Mensen met zorg, nieuwkomers, mensen die eenzaam zijn veel meer aandacht geven en ze mee laten doen. Er voor zorgen dat er weer liefde is in een complex. Inclusie, doorbraakaanpak, helpen, vertrouwen winnen begint nu al steeds meer vorm te krijgen.

Wat kan de rol van woningcorporaties zijn in het oplossen van deze uitdagingen?

Jacques: ‘De corporatie kan aanjager zijn van het proces. Partijen meenemen en overtuigen. Corporaties zijn wel van het wonen. Zij moeten zorgen voor goede, betaalbare huisvesting en dat mensen prettig wonen in goed onderhouden woningen en in een nette woonomgeving. Daar heb je elkaar voor nodig en is inzet op leefbaarheid van wezenlijk belang.’

Wat is je persoonlijke motivatie om onze uitnodiging te aanvaarden en zitting te nemen in de Maatschappelijke Commissie van CorporatieNL?

Jacques: ‘Het gaat over kwetsbare mensen in kwetsbare wijken. Het gaat over de huurders die wonen in het bezit van woningcorporaties.  Ik werk al heel lang in de sector met als doel om er te zijn voor die mensen en te proberen om ze met plezier te laten wonen. Om dat voor elkaar te krijgen moeten er andere wegen worden ingeslagen op grond van samenwerking, woningtoewijzing, welzijn van mensen.’

Wanneer vind je dat de Maatschappelijke Commissie geslaagd is in haar missie?

Jacques: ‘Als de commissie op grote schaal een ommezwaai teweeg weet te brengen in het wonen en het oplossen van problemen. Als de vraag aan de buurt om wat vaker om te kijken naar die buur die het wat moeilijk heeft in het leven en hulp nodig heeft weer gemeengoed wordt. Dat er een toename van gemeenschapszin waarneembaar is.’