KleurrijkWonen maakt ambities waar door minder te doen

Corporatie / 25 oktober 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Hoe kijkt de directeur-bestuurder van KleurrijkWonen, Tjapko van Dalen, naar de ontwikkeling van de investeringscapaciteit? We vroegen hem in de aanloop naar het Public Finance Event naar de bedreigingen voor de corporatie, ambities en zijn visie op de financiële ontwikkelingen van de sector.

Van Dalen stelt dat er per definitie te weinig geld is om alle ambities waar te maken. De corporatie staat onder druk:

  • De druk op de huurprijzen zal hoger worden nu het rijk de energiebelasting verhoogt, zonder de koopkracht van bepaalde groepen mee te laten stijgen;
  • De bouwprijzen exploderen, de stichtingskosten van een huurwoning liggen boven de 2 ton;
  • De kosten van onderhoud en verduurzaming stijgen navenant mee;
  • Politieke verduurzaamambities en de aan de corporaties toegedichte voortrekkersrol zijn niet realistisch;
  • Per saldo vindt het Rijk haar eigen begroting belangrijker dan de realisatie van de opgaven van de corporaties. ‘Ik zie geen beweging op het dossier van de verhuurdersheffing.’

Prioriteiten stellen

Corporaties zullen prioriteiten stellen en de wettelijke taak, ook volgens de Autoriteit Woningcorporaties, ligt in betaalbaarheid en beschikbaarheid. ‘Mijn verwachting is dan ook dat de financiële ruimte die er is, primair hierop zal worden ingezet en dat er onvoldoende financiële ruimte is voor andere opgaven, zoals bijvoorbeeld duurzaamheid en circulariteit.’

Samen met lokale en regionale partners kun je als corporatie duidelijk maken waar de prioriteiten liggen. Verwachtingenmanagement dus. Daarnaast tipt Van Dalen de krachten te bundelen in de kleinschalige experimentele ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. ‘Wat mij betreft juist op die oplossingen die gericht zijn op kostenreductie van de CO2-neutrale corporatiesector, zodat dit ook haalbaar wordt gemaakt voor de particuliere markt.’

Als je verwacht dat je bij huidig beleid in de komende jaren investeringscapaciteit verliest, zou je kunnen kijken naar het invoeren van ‘huur op maat’ of misschien beter ‘woonlasten op maat’ volgens de directeur-bestuurder. ‘Onze keuze is om minder te doen, maar dat wat je doet wel goed te doen. Daarbij doen we kleinschalige experimenten om te komen tot nieuwe vormen van hoge-temperatuur-verwarmingsbronnen ter vervanging van aardgas. Als dat lukt, is er niets aan de hand als een woning bijvoorbeeld een label C houdt.’

De rol van gemeenten

Gemeenten hebben in de Woningwet een sturende rol gekregen richting de corporatie. Ook op financieel gebied. Wat zouden de gemeenten vanuit hun nieuwe rol het best kunnen doen om de ambities die zij samen met corporaties hebben te kunnen realiseren? ‘Gemeenten moeten nu vooral partijen bij elkaar brengen, ervaringen delen en realistische stappenplannen maken. Ze moeten stoppen met torenhoge onhaalbare ambities te proclameren en zich vooral bezinnen op de mogelijkheden die ze zelf hebben om tot realisatie van de ambities te komen’ Wat Van Dalen betreft is het discriminerend om bij de corporaties verplichtingen neer te leggen die niet aan het bedrijfsleven, de koopsector en aan de gemeente zelf worden opgelegd.

Tijdens het Public Finance Event op 6 december bespreken ruim 100 corporaties, gemeenten, wetenschappers en adviseurs hoe we de investeringscapaciteit van elke corporatie overeind kunnen houden. Je bent van harte welkom om daarbij te zijn. Bekijk het programma, de sprekers en de deelnemers.

Bron headerbeeld: KleurrijkWonen.