Klimaatveranderingen: de invloed op wonen en wat je er als corporatie aan kunt doen

Maatschappelijk / 29 maart 2018
Nico van der Linden
Nico van der Linden
Challenger, Public Challengers

Zoals je wellicht eerder deze maand op CorporatieNL.nl hebt gelezen, is het de missie van Piet Klop om ervoor te zorgen dat de systeemwereld in de publieke sector dienend is, en niet leidend. De impact is vanzelfsprekend groter als je dat met meer mensen doet. Daarom is hij Public Challengers gestart, een netwerk met mensen die in de publieke sector een ‘challenge’ zien. Een Public Challenger is iemand die het gesprek met de systeemwereld aangaat, met de bedoeling centraal.

CorporatieNL heeft een aantal Challengers gevraagd hoe zij de belangrijkste doelstellingen binnen de sector ondersteunen. Nico van der Linden – manager, procesregisseur, leider en adviseur op het gebied van Vastgoed en Klimaatadaptatie – is zo’n Public Challenger. In dit artikel bespreken we de uitdagingen van de huidige publieke sector met hem. Hoe kan hij bijdragen aan een betere toekomst? Je leest het onderstaand.

Klimaatveranderingen en wonen

De huidige klimaatveranderingen hebben invloed op ons wonen. Corporaties en gemeentes zijn zich nog grotendeel onbewust onbekwaam of bewust onbekwaam en moeten hierin geholpen worden. Hetzelfde geldt voor bouwend Nederland.

Wateroverlast en hittestress zijn de meest bekende problemen. Aanpak van beheersmaatregelen gaat de maatschappij zo’n 8 miljard euro kosten. Dit staat nog los van de vraag of we de maatregelen met z’n alle gerealiseerd krijgen. Voor het merendeel van de maatregelen, bijvoorbeeld regenwaterbeheersing, zijn meerdere partijen nodig. Te denken valt aan vastgoedbeheerders (corporaties), gemeentes, hoogheemraadschappen, provincies en rijk.

Als we geen beheersmaatregelen nemen, wordt de schade als gevolg van de overlast alleen maar groter. In 2014 heeft een piekbui een miljard euro schade aangericht in Kopenhagen. Dichterbij heeft Kockengen 3 jaar geleden onder water gestaan en de afgelopen zomer hebben meerdere steden in Nederland veel overlast gehad van de hevige regen. Het aantal dagen dat de temperatuur ’s nachts – in huis – boven de 25 graden is, stijgt. Met als gevolg een slechtere nachtrust, mindere concentratie op het werk en minder productiviteit. In Frankrijk zijn een paar jaar geleden tijdens een hittegolf 7.000 meer mensen overleden.

Samenwerken is het antwoord

De oplossing zit hem in samenwerken en op slimme momenten, bijvoorbeeld bij aanpakken van het vastgoed (renovaties, planmatig onderhoud en (her)ontwikkeling), maatregelen nemen. De kosten kunnen dan met zo’n 90% worden verminderd. Partijen moeten hiervoor worden samengebracht. Door actieve sessies te organiseren aan de hand van projecten met betrokken partijen, wordt bewustwording gecreëerd en kunnen partijen vanuit hun expertise invulling geven. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld het anders afvoeren van regenwater door tijdelijke opslag op daken in de openbare ruimte (vijvers, wadi’s, etc) of het aanbrengen van groene daken, watervriendelijke ontwerpen en het ontstenen van tuinen.

Gouden tip

Mijn praktische tips voor organisaties die met een dergelijk probleem kampen: maak als corporatie prestatieafspraken met gemeenten. Stem elkaars agenda’s en opgaves op elkaar af. Betrek andere partijen bij de voorbereiding van je opgave. En vergeet vooral de bewoners niet!

Ga jij ​de​ ​uitdaging​ ​met​ ​mij aan?

Ik ben een Public Challenger, professional op hoger- en middenmanagementniveau en expert en autoriteit binnen mijn vakgebied. Mijn doel betreft enerzijds de realisatie van de belangrijkste doelstellingen binnen een organisatie, anderzijds wil ik bijdrage leveren aan het verbeteren van de publieke sector. Heb jij tijdelijk ondersteuning nodig? Ik ben benieuwd naar jouw specifieke opdracht!