Op basis van welke criteria bepaal jij de strategie voor je assets?

Vastgoed / 31 juli 2017
Sascha Magendans
Sascha Magendans
Online marketeer, CorporatieNL

Periodiek bepalen corporaties de toekomst van de assets (vastgoedcomplexen) en drukken deze uit in strategieën als doorexploiteren, uitponden, vervangen, renoveren, etc. Wij zijn heel benieuwd welke aspecten van de performance zwaar of minder zwaar meetellen in het bepalen van die toekomst. Help ons inzicht verkrijgen. Doe je mee?

Op speelse wijze kennismaken

Rondom de inrichting en implementatie van assetmanagement in de corporatiesector zijn er veel opvattingen en oplossingen. Niet alles werkt echter goed, zo blijkt in de praktijk. Door middel van een spel (Assetmanagement Game) kunnen betrokkenen kennis en ervaringen delen en op speelse wijze kennismaken met de condities waaronder het assetmanagement een succes kán worden.

Begin alvast met het spel achter je computer

We hebben een enquête opgezet om te inventariseren welke criteria in de praktijk wel en niet belangrijk gevonden worden (of gebruikt worden). De resultaten van deze vragenlijst vormen belangrijke input voor het spel dat we spelen op 23 november. Als je het op prijs stelt, krijg je alle resultaten gratis toegezonden. Ook kun je aangeven of je op 23 november deelneemt aan deel 2 van het spel.

Hoe beoordeel jij je assets?
Begin hier aan deel 1 van de Assetmanagement Game!