Patrimonium gaat met bewoners in gesprek over veiligheidsbeleving

Maatschappelijk / 09 maart 2018
Intratone
Intratone
Leverancier van intercom- & toegangscontrolesystemen,

Intratone en CorporatieNL belichten deze maand een van de belangrijkste vraagstukken binnen de corporatiesector momenteel. We hebben het over veiligheid! Helaas bestaat er bij Nederlandse corporaties nog een té grote onbekendheid over de mogelijkheden om veiligheid voor bewoners en medewerkers te kunnen garanderen.

Daarom publiceren we in februari en maart een interviewreeks waarin corporaties vertellen hoe zij omgaan met veiligheid. Hoe staat de Nederlandse corporatie ervoor? Welke instrumenten zetten zij in? Welke ervaringen hebben zij hiermee? En hoe is hun kennis van nieuwe technologisch mogelijkheden? Na Hanneke Klumpers (Vestia) en Frank van Velzen (Maasdelta Groep), hebben we ook Trees van Haarst van corporatie Patrimonium bereid gevonden hier meer over te vertellen.

Wie zijn de bewoners van Patrimonium-woningen?

Patrimonium heeft een mix aan bewoners in zowel de primaire als secundaire doelgroep. Uiteraard huisvesten ze ook diverse kwetsbare huurders zoals: multiprobleemgezinnen, verwarde personen, statushouders en ex gedetineerden, om maar een paar voorbeelden te noemen.

Wat merkt Patrimonium van passend toewijzen?

In een aantal complexen merken ze dat de eenzijdige instroom van kwetsbare groepen (die in de meeste gevallen een laag inkomen hebben), ervoor zorgt dat de sociale veerkracht van de wijk achteruit gaat. Ook de sociale cohesie wordt in sommige complexen minder. Mensen zijn bezig om hun eigen hoofd boven water te houden en hebben geen feeling met de omgeving, omwonenden en complex. Dit geeft regelmatig meer problemen zoals overlast, vervuiling en problematiek achter de voordeur.

Toenemende of afnemende onveiligheid?

Volgens de cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau neemt het gevoel van onveiligheid in Nederland af, maar bij corporaties horen we weleens anders. Patrimonium stelt dat de toename van onveiligheidbeleving verschilt per complex en afhankelijk is van de gebeurtenissen en incidenten die er in de wijk plaatsvinden. “Bijvoorbeeld bij woninginbraken, drugsdeals en jongerenoverlast of overlast van verwarde personen is laten zien dat er sprake is van integrale aanpak van de problematiek wel een middel om deze onveiligheidsbeleving te verminderen.”

Wat doet Patrimonium om een veilige situatie voor bewoners en voor medewerkers te creëren?

“We schenken serieuze aandacht aan weerbaarheidstrainingen voor medewerkers, kennistrainingen voor diverse problematieken en het hanteren van een agressieprotocol. Het bespreekbaar maken van dit thema in je organisatie heeft een positieve uitwerking.”

Meldingen van bewoners pakt de corporatie indien nodig direct integraal met ketenpartners (zorg, welzijn of politie) op. Ook spreken ze bewoners op hun gedrag aan als zij overlast veroorzaken en stelt Patrimonium duidelijke regels: wat is acceptabel en wat niet? Menselijk maatwerk leveren is volgens de corporatie in deze situaties uitermate belangrijk. Net als preventief signalen opvangen en bespreekbaar maken, door de medewerkers in de wijk.

“In diverse kwetsbare hoogbouwcomplexen hebben wij camera’s in de algemene ruimten, ook dit doet de veiligheidsbeleving toenemen. In samenwerking met de politie en gemeente houden we ‘buurtentbijeenkomsten’, waarin alle veiligheidspartners in gesprek gaan met de bewoners van een complex (voorlichting en veiligheidsbeleving bespreekbaar maken).”

Techniek en veiligheid

Er komen natuurlijk steeds meer technieken en tools bij om onveilige situaties te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Patrimonium maakt echter (nog) geen gebruik van toegangscontrolesystemen bij de complexen die zij beheren.

Ga in gesprek over veiligheid

Direct de veiligheidsoplossingen van Intratone ervaren of in gesprek gaan over de invulling van het thema veiligheid binnen jouw corporatie? Intratone staat ook op het Maatschappelijk Vastgoed Event over duurzaamheid van 29 maart.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met en op initiatief van Intratone.