Piet Klop: “Mijn missie is om te zorgen dat de systeemwereld in de publieke sector dienend en niet leidend is”

Financieel / 13 maart 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De publieke sector – en hiermee dus ook de corporatiesector – verandert. Corporatie NL-directeur Tino Meijn ging hierover in gesprek met Piet Klop. Klop is medeoprichter van Public Challengers, dat de publieke sector empowert door de juiste mensen te leveren die de realisatie van de belangrijkste doelstellingen ondersteunen. Welke huidige en toekomstige ontwikkelingen zullen volgens Klop de belangrijkste impact op de corporatiesector hebben? Wat betekent dit voor een individuele organisatie? En voor het personeel?

Welke 3 ontwikkelingen voorzie jij die de grootste impact op de sector zullen hebben?

Klop: “Allereerst de digitalisering. Op alle terreinen en in alle sectoren gaat de ontwikkeling snel en worden er steeds meer dwarsverbanden gelegd. Corporaties hebben 2,4 miljoen woningen. Tot nu toe worden de woningen vooral technisch benaderd. In alle sectoren zien we dat ondernemingen tech- en databedrijven worden. Na fintech zijn nu de corporaties wellicht aan de beurt om tech te worden: ‘corpotech’? De data die over het gebruik van de 2,4 miljoen woningen kunnen worden verzameld zullen goud waard blijken!”

“Een tweede ontwikkeling is die waarbij het eigendom van het bezit van de corporaties in andere handen komt. Bijvoorbeeld bij pensioenfondsen of misschien wel naar de beurs? Corporaties zijn nu letterlijk steenrijk, de waarde zit in de stenen. Misschien wel € 200 miljard. Bij aankoop van het corporatiebezit door pensioenfondsen bijvoorbeeld, komt die enorme stille reserve beschikbaar. Ik hoop dan wel dat de corporaties de woningen beschikbaar kunnen blijven stellen aan de doelgroep.”

“De derde ontwikkeling betreft de deeleconomie. We zien steeds meer deelplatformen in de wereld. De bekendste zijn Airbnb, Uber en Peerby. Delen van diensten en spullen leidt ook tot lagere kosten en meer sociaal contact. Dat is goed voor de leefbaarheid. Ik zie een enorme kans voor de corporaties om met de deeleconomie de rol van regisseur te pakken. Corporaties hebben een positief imago en worden vertrouwd door de huurders. Dat helpt!”

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor een individuele organisatie?

Klop: “Deze ontwikkeling noodzaken corporaties om hier over na te denken en beleid op te ontwikkelen. Het lijkt mij verstandig als de corporaties dat gezamenlijk doen. Dat is kostenbesparend, maar veel belangrijker: dat leidt tot betere resultaten omdat het al een aloude volkswijsheid is dat 2 meer weten dan 1. ‘Crowdbraining’ is enorm sterk.”

“Ik zie in de praktijk dat de ontwikkelingen worden onderschat. Veel mensen denken toch “Het valt wel mee”. Ik moet dan altijd denken aan het filmpje dat op YouTube staat over de mobiele telefoon in 1999. Hilarisch om te zien hoe mensen destijds aankeken tegen het gebruik van de mobiele telefoon. Niemand had toentertijd namelijk interesse in een mobiele telefoon… En kijk eens hoe snel het is gegaan! Dat geldt ook voor de huidige ontwikkelingen. Het gaat allemaal veel sneller dan je nu denkt.”

En wat betekenen deze ontwikkelingen voor het personeel?

Klop: “De modeterm hiervoor is ‘resilience’. Dit houdt in dat het personeel wendbaar moet zijn en kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Dat doe je vooral door veel in contact te zijn met externe netwerken. Opleidingen, seminars, vakbladen en de beste adviseurs en specialisten op de relevante vakgebieden inhuren. Het is essentieel dat deze adviseurs goed zijn aangesloten op de wetenschap via docentschappen e.d. op universiteiten. En, heel belangrijk, door samen te werken met andere corporaties.”

Je bent onlangs gestart met Public Challengers. Vertel eens, waarom heb je dat opgericht?

Klop: “Mijn hele leven lang werk ik voor en in de publieke sector. Corporaties, gemeenten, zorg, onderwijs en rijksoverheid. Deze sectoren zijn ontzettend belangrijk voor de leefbaarheid en het welzijn van alle Nederlanders. Ik vind het mooi om daar vanuit mijn vakgebied een steentje aan te mogen bijdragen. We zien in de praktijk dat er een te grote regeldruk is. Ik begrijp daarom heel goed dat het gedachtegoed van de verdraaide organisatie zo aanslaat in de publieke sector. Systemen moeten dienend zijn en de bedoeling centraal. En daarbij aandacht voor de mens, de leefwereld. Ik ben zelf een vertegenwoordiger van de systeemwereld. Governance is mijn specialiteit. Ik heb ervaring met governance vanuit alle kanten: als adviseur, accountant en toezichthouder. Mijn missie is om te zorgen dat de systeemwereld in de publieke sector dienend is en niet leidend. Mijn impact is natuurlijk groter als ik dat met meer mensen kan doen. Daarom ben ik Public Challengers gestart. Public Challengers is een netwerk met in korte tijd al 100 mensen die in de publieke sector een ‘Challenge’ willen zien. Iemand die het gesprek met de systeemwereld aangaat met de bedoeling centraal. En natuurlijk zorgt dat de organisatie wel voldoet aan de regels. ‘Compliant is’. Dit doen we door heel erg te kijken naar de bedoeling van de regels. In het netwerk van Public Challengers werken wij met mensen die dit begrijpen en ook hart hebben voor de publieke sector.”

Wat doet Public Challengers precies?

Klop: “Public Challengers kan interimposities invullen. Ook kunnen wij adviseren over een veelheid aan vraagstukken. In het team van Public Challengers zitten senior experts die zich richten op uiteenlopende vakgebieden: het sociaal domein, financieel, digitaal en vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan vastgoed-, digital- of HR- expert.”

“Multidisciplinaire samenwerking is in mijn visie noodzaak om de publieke sector echt goed te kunnen adviseren. Vanuit deze visie werken de Public Challengers ook. Wij vinden het een uitdaging om de visie van de experts te vertalen in concrete adviezen voor de opdrachtgever. Uiteindelijk heeft die behoefte aan een stappenplan om iets wel of niet te doen. En hoe.”

En wat heeft de publieke sector eraan dat Public Challengers bestaat?

Klop: “Public Challengers zijn mensen die impact willen hebben. Impact in de zin dat de opdrachtgever en de publieke sector er beter van worden wanneer zij een Public Challenger inschakelen. Zij richten zich bijvoorbeeld op verbeterprocessen binnen een organisatie.”

“Onze missie is dat een Public Challenger de bedoeling centraal stelt, het systeem dienend laat zijn en de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk houdt. Bij Public Challengers werken wij met schaduwmanagers die met de opdracht meekijken. Ik vind dat zelf altijd ontzettend leuk om te doen. Met zijn tweeën weet je immers meer dan alleen.”

Stel dat iemand nu een ‘uitdaging’ heeft voor een Challenger, wat moet hij of zij dan doen?

Klop: “In gesprek gaan met een Public Challenger. Dat kan door contact op te nemen met Nienke Adelerhof. Je kunt haar bereiken via telefoonnummer: 088 04 555 05 of mailen naar: nadelerhof@publicchallengers.nl. Een gesprek is in mijn ogen altijd gewenst. Uiteraard komen wij graag bij je op de koffie.”