Roel Bours (Motion10): “Positieve invloed van data op onze maatschappij”

Digitaal / 28 mei 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Het bij elkaar brengen van data in de keten woningcorporaties, gemeenten en zorg levert op de lange termijn een positieve bijdrage aan onze maatschappij. Dat zegt Roel Bours, business manager woningcorporaties bij Motion10. Omdat we in onze sector met steeds meer data te maken hebben, vroegen we Bours hoe hij tegen deze ontwikkeling aankijkt en wat hem daarbij opvalt. Motion10 helpt organisaties om beter, slimmer en efficiënter te werken.

Huurder centraal

Het gaat er volgens mij om of we data verzamelen met een helder doel,” zegt Bours als we hem vragen naar zijn mening over het verzamelen van data door corporaties. Doen we dat te veel misschien wel te weinig? “Het verzamelen van data is geen technisch doel op zich. Het is aan de woningcorporatie om steeds weer de vraag te stellen of de gevraagde data een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de organisatie.
Hij vervolgt met: “Het verzamelen, analyseren en beschikbaar stellen van data koppelen we nu nog vaak aan verplichtingen in het kader van de externe verantwoording. Als je dit loslaat dan zie je dat data juist veel kansen bieden in thema’s die bij iedere corporatie actueel zijn. De huurder écht centraal, duurzaamheid en vastgoedsturing.”

Verandering begeleiden

Het werk bij de corporatie zal de komende jaren veranderen mede doordat we meer met data te maken krijgen. Bours daarover: “Het feit dat corporaties steeds meer met data te maken hebben, betekent op veel vlakken een verandering. Het goed nadenken over en begeleiden van die verandering is cruciaal om je goed voor te bereiden op de toekomst.

De databehoefte van de corporatie bepaal je vanuit de organisatiedoelstellingen. Er is een structuur, een architectuur en governance nodig om de data eenduidig vast te leggen. Dit geeft inzicht in de datakwaliteit en procesgang. Bours: “Dit resulteert vaak in een andere manier van werken. Als je vanaf dag 1 de mensen uitlegt hoe deze veranderingen bijdragen aan de organisatiedoelstellingen zoals de huurder centraal, dan zien ze ook waarom de gevraagde verandering in werkwijze echt nodig is.”

Bijdrage aan maatschappij

De vraag is of de maatschappelijke opgave van corporaties makkelijker of moeilijker wordt doordat we over steeds meer data, systemen en digitale mogelijkheden beschikken. Bours onderkent de nieuwe kansen: “Ik ben ervan overtuigd dat het bij elkaar brengen van data met respect voor de privacy van de huurder in de keten van corporaties, gemeenten en zorg op de lange termijn een positieve bijdrage levert aan onze maatschappij. Data kunnen ons ondersteunen bij het belangrijkste maatschappelijke thema van deze tijd. Dat is het betaalbaar houden en borgen van de kwaliteit van wonen, leven en zorg.”

Kun je dat specifieker maken voor onze sector? Bours: “Voor corporaties betekent dit dat je beslissingen kunt nemen waardoor de bedrijfsvoering efficiënter wordt, ook op het gebied van kosten, omdat je met data beter inzicht hebt in zaken als leefbaarheid, staat van onderhoud en bijvoorbeeld de demografische verdeling in wijken. Dat levert direct voordeel op voor de huurder, ook op het gebied van betaalbaarheid.”

Betaalbaar en duurzaam

Voor het betaalbaar houden en borgen van de kwaliteit van wonen, leven en zorg kan het gebruik van data een grotere rol spelen. “Binnen dit kader zouden de maatschappij, de overheid en de keten van corporaties, gemeenten en zorginstellingen nog veel meer waarde kunnen halen uit het combineren van beschikbare data.”

“Daarnaast valt er voor corporaties veel te winnen op het gebied van verduurzaming van woningen én wonen. Bijvoorbeeld door data over de staat van onderhoud, het energielabel van woningen, maar ook data uit slimme thermostaten en zonnepanelen te combineren. Met de inzichten daaruit kunnen corporaties toewerken naar een duurzamer en energiezuinig woningbestand. Tegelijkertijd kunnen ze, in samenwerking met energieleveranciers, huurders proactief informeren over hun eigen energieverbruik of juist energieproductie. Zo maak je het voor de huurder gemakkelijker én goedkoper om zelf bij te dragen aan duurzaam wonen.”

Privacy

Of corporaties meer gegevens moeten uitwisselen met maatschappelijke partners zal volgens Bours een continue zoektocht blijven naar de balans tussen privacy en het doel van het verzamelen van data. “We zien steeds meer convenanten tussen corporaties en gemeenten met afspraken over de uitwisseling van data. De nationale en Europese overheid hebben hier overigens ook een belangrijke hand in. Zij bepalen uiteindelijk de kaders van wat wenselijk en wettig is.”

Mens en techniek

Motion10 kan bij veel corporaties in de keuken kijken omdat zij het Dataplatform gebruiken. Hoe vaardig vindt Bours dat corporaties al zijn in het omgaan met de toenemende hoeveelheid data? Hij ziet bij implementaties van het Motion10 Dataplatform dat alles begint met een heldere uitleg over hoe data een bijdrage leveren aan de organisatiedoelstellingen. En dat steeds meer organisaties beginnen te beseffen wat het belang is van goed beheer en hoge datakwaliteit.

Hij zegt daarover: “Een geavanceerd Dataplatform is mooi, maar het blijft techniek. Uiteindelijk maakt de mens het verschil om te komen tot een meer datagedreven corporatie.”

website Motion10