Sociaal verantwoord incasseren is de sleutel tot succes

Maatschappelijk / 24 juli 2019
Rob Uytdewilligen
Rob Uytdewilligen
Directie AGIN Timmermans,

Gerechtsdeurwaarders hebben een signaleringsfunctie, nee, een signaleringsplicht. Daarmee kunnen we een belangrijke rol spelen om de omstandigheden waarin mensen soms leven te helpen doorbreken.

Een mooiere samenleving maak je sámen

Er zijn vele kwetsbare mensen in Nederland, mensen die niet goed in staat zijn om hun eigen huishoudboekje te voeren, mensen die niet buiten komen, die eenzaam zijn. Hebben we zorgplicht? Nee, maar in een gesprek met deze mensen over hun betalingsachterstand, kunnen wij de weg wijzen naar hulpverlenende instanties en aangeven wat hun mogelijkheden zijn om in een andere situatie terecht te komen. Daarmee kunnen we echt iets veranderen. Zo steunen we ook woonconsulenten van woningcorporaties als het niet lekker loopt bij bepaalde huurders en kijken we samen waar de schoen wringt. Want een mooiere samenleving maak je immers sámen.

Eigen schuld?

Dat incassobureaus en gerechtsdeurwaardersorganisaties sociaal verantwoord incasseren zou simpelweg een hygiëne factor moeten zijn. De praktijk wijst echter anders uit.

Vooropgesteld: als men iets koopt of een huurovereenkomst aangaat, dan dient daarvoor betaald te worden. We mogen ervan uitgaan dat volwassenen toerekeningsvatbare mensen zijn die dit beseffen en begrijpen. Toch is een groot deel van de Nederlandse bevolking dat in de schulden geraakt is, dat buiten zijn of haar eigen schuld. Of de omstandigheden zijn dusdanig dat het niet gaat om niet willen, maar om het niet kúnnen betalen van de openstaande vorderingen.

Een beetje lucht

In april 2018 mochten wij, als eerste gerechtsdeurwaardersorganisatie in Rotterdam, Tilburg en Bergen op Zoom, het SVI – Sociaal Verantwoord Incasseren-certificaat ontvangen. Voor ons was die werkwijze niet nieuw. We hebben altijd regelingen getroffen en beslagen gelegd waar dat gerechtvaardigd was, maar ook altijd rekening gehouden met de schuldenaren. Wij hebben mensen er altijd actief op gewezen wat hun rechten zijn, ze kunnen laten leven naar de maatstaven die er gegeven zijn in de wet en hen een mate van financiële zelfredzaamheid laten behouden.

We vinden tegenwoordig – gelukkig – met elkaar dat we de sociaal zwakkeren in onze samenleving moeten helpen, en dat helpen hoort bij ons vak. Soms duurt het dus wat langer voor opdrachtgevers totdat ze hun geld hebben, maar er is wel oog voor de mens, en daar is steeds meer aandacht voor. Onze opdrachtgevers, waaronder woningcorporaties, zien dat eveneens meer en meer ook op deze manier. We werken steeds intensiever samen aan oplossingen.

Wij zien bijvoorbeeld dat het aantal ontruimingen door deze methodiek afneemt. Dit komt onder andere omdat we commitment krijgen van onze debiteuren. Zij weten heus wel dat ze die vordering moeten betalen. De vraag is alleen: ‘Hoe ga je dat doen?’ Een constructieve betalingsregeling, die haalbaar is, waardoor er een klein beetje lucht is om de dagelijkse gang door te laten gaan. Dan heb je een goede regeling die wat langer duurt, maar je hebt wel commitment. Daarnaast doen wij er dan ook alles aan om het betalen gemakkelijk te maken door herinneringen, via bijvoorbeeld de smartphone met appjes en sms en directe links naar een betaalmogelijkheid.

De sleutel tot succes? Constructieve afspraken die vol te houden zijn voor de schuldenaar, met uitzicht op de definitieve oplossing. Het duurt soms wat langer, maar je hebt een beter resultaat.