Somber beeld corporatieprofessionals: leefbaarheid wijken verslechtert

Maatschappelijk / 08 oktober 2018
Veerle Forschelen-Janssen
Veerle Forschelen-Janssen
Marketing Consultant, USP Marketing Consultancy

De zogenaamde probleemwijken waren tijdens de politieke beschouwingen weer uitgebreid in het nieuws. Proefballonnetjes werden gelanceerd en weer afgeschoten. Maar hoe denken professionals in de wijk en bewoners zelf over de ontwikkeling van de leefbaarheid van hun wijk? USP Marketing Consultancy ondervroeg, in samenwerking met CorporatieNL, ruim 1000 Nederlanders en 250 professionals werkzaam bij woningcorporaties, naar hun mening over actuele thema’s zoals betaalbaarheid en beschikbaarheid van woningen en leefbaarheid in wijken.

Helft corporatieprofessionals negatief over ontwikkeling leefbaarheid

Maar liefst 50% van de corporatieprofessionals zegt dat de leefbaarheid in de wijken met corporatiebezit de afgelopen 2 jaar achteruit is gegaan. Ook over de toekomst is men niet hoopvol. Slechts 1 op de 10 professionals ziet de leefbaarheid de komende 2 jaar verbeteren. Sociale huurders zijn iets gematigder in hun mening over de leefbaarheid van de wijk waarin men woont. Het overgrote deel geeft aan dat de leefbaarheid gelijk is gebleven de afgelopen jaren. Ook verwacht men geen grote veranderingen de komende jaren. Slechts 9% van de huurders spreekt over een vooruitgang terwijl 30% van de huurders spreekt over een achteruitgang van de leefbaarheid in de wijk. Nog eens 1 op de 5 huurders ziet de leefbaarheid de komende jaren verder achteruit gaan. Op welke wijze is deze achteruitgang tegen te gaan of beter nog om te buigen?

Leefbaarheid afgelopen 2 jaar
Leefbaarheid komende 2 jaar

Mixen wijken

Een veelgehoord argument is dat wijken eenzijdiger worden qua opbouw en dat probleemwijken verder afglijden naar getto’s door opeenstapeling van problemen. Passend toewijzen zou deze ontwikkeling juist versterken in plaats van tegengaan. Corporatieprofessionals zien dan ook een oplossing in het concreet beleid maken om de samenstelling van wijken meer divers te maken. Ook sociale huurders zien het voordeel voor de leefbaarheid van de wijk door dure en goedkope woningen en diverse doelgroepen te mixen.

Wie heeft de oplossing?

De proefballonnetjes in de landelijke politiek zijn geen haalbare oplossing op lange termijn. Maar wat zijn dan wel mogelijkheden om het tij te keren? Volgens zowel corporatieprofessionals als woonconsumenten ligt de bal bij gemeenten als eerste verantwoordelijke. Daarnaast zien zij een belangrijke rol voor bewoners zelf. Op de derde plaats staan woningcorporaties.

Welke rol kan jouw corporatie hierin spelen? En hoe kan de corporatie wellicht de gemeente en bewoners mee op sleeptouw nemen om samen te werken aan de leefbaarheid in wijken?

 

 

Update: Onderzoek USP en CorporatieNL resulteert in kamervragen

De bovenstaande onderzoeksresultaten hebben de ogen van Tweede Kamer-leden geopend. Tweede Kamer-lid Beckerman (SP) heeft een aantal vragen gesteld aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de achteruitgang van leefbaarheid in wijken op basis van ons onderzoek. Denk aan vragen zoals;

  • Bent u van mening dat gemeenten en woningcorporaties voldoende mogelijkheden hebben om wijken leefbaar en veilig te houden of maken, omdat u eerder schreef dat u «via wet- en regelgeving geregeld [heeft] dat lokale partijen het instrumentarium hebben om aan deze zorg invulling te geven»?
  • Wat gaat u doen voor de ruim 700.000 mensen die nu al in een buurt wonen die onvoldoende scoort op de het gebied van leefbaarheid?

Bekijk hier alle kamervragen die zijn gesteld.