Stef Brandsma (Domesta) over klimaatbelang en betaalbaarheid

Vastgoed / 22 oktober 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Nederland scoort relatief goed op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Maar er is nog veel werk aan de winkel. Samen met alle leden van CorporatieNL onderzoeken we hoe wij aandeel nemen in de nieuwe economie van ontwikkelingsdoelen, wat wij met elkaar verstaan onder duurzame doelen en tot welke mooie initiatieven dit leidt. Onder meer op het gebied van betaalbare en duurzame energie. Daarover stellen we een aantal vragen aan Stef Brandsma, Adviseur Duurzaamheid & Innovatie bij CorporatieNL-lid Domesta uit Emmen.

Wat verstaan jullie onder betaalbare en duurzame energie?

Stef Brandsma: “Het is voor Domesta van belang dat onze huurders in betaalbare woningen kunnen wonen. Enerzijds kunnen we dit bepalen door de hoogte van de huur en anderzijds door woningen goed te isoleren om er zo voor te zorgen dat de kosten beperkt blijven. Dit heeft natuurlijk altijd te maken met gebruik door de huurder zelf. En bij gebruik van een warmteopwekker proberen we altijd te kiezen voor eentje met een rendement.”

Op welke manier dragen jullie als organisatie bij aan dit doel voor Nederland?

Brandsma: “Wij verduurzamen ons hele bezit zodat we in 2050 een CO2-neutraal bezit hebben. Hierbij ligt de focus op het gebouwgebonden gedeelte. Daarnaast voorzien we al onze woningen van zonnepanelen, dat zijn 4 of 8 stuks.”

Wat was jullie aanleiding om te starten met dit initiatief?

Brandsma: “Enerzijds vanuit het klimaatbelang en anderzijds omdat dit een bijdrage levert aan de betaalbaarheid voor onze huurders.”

Wat is ervoor nodig om dit initiatief op te zetten?

Brandsma: “We hebben een routekaart opgesteld waarin ons bezit is opgenomen, de transitie visie warmte van gemeenten en we hebben maatregelenpakketen opgesteld en er geld op gezet. Hierdoor is een marsroute ontstaan en is de grootte van de opgave in beeld gebracht. Deze routekaart stellen we jaarlijks bij, zo blijven we in control en weten we wat er op ons af komt. Indien nodig kunnen we tijdig bijsturen.”

Wat heeft het opgeleverd? Of verwachten jullie dat het op gaat leveren?

Brandsma: “Inzicht en houvast richting de toekomst en een middel om eventueel bij te kunnen sturen.”

Wie zijn erbij betrokken?

Brandsma: “Collega-corporaties, gemeentes, adviesbureaus en de interne organisatie.”

Waar is er voor jullie nog werk aan de winkel?

Brandsma: “Domesta is net gestart met het 2050-ready maken van haar bezit, deze opgave en het CO2-neutraal maken kost ons nog 29 jaar. Daarnaast moeten we alle meergezinswoningen nog voorzien van zonnepanelen. Daarnaast leggen we veel meer focus op het toepassen van biobased materialen. Het gaat dan zowel om de nieuwbouw als renovatie. Hierdoor daalt ook de CO2 foorprint van de te gebruiken materialen. We wensen ook meer inzicht in de snelheid waarmee we de CO2 footprint verlagen. Zo kunnen we beter in de gaten houden of we de gestelde doelen halen.”

Welke tips geef je anderen graag mee?

Brandsma: “Stel duidelijke doelen en werk hiernaartoe, je kunt niet in een keer van de kelder naar de zolder stappen. Maak er kleine stukjes van en begin gewoon.”

Dit interview verschijnt tevens in het e-book 17 Duurzame Ontwikkelingsinitiatieven dat alle leden gratis ontvangen.