Sybrandi (Havensteder): “De corporatie kan het in de toekomst niet alleen!”

Maatschappelijk / 03 mei 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Er zijn meer corporaties die wél onder druk staan om maatschappelijk te presteren dan niet. Dat komt mede doordat de maatschappelijke veranderingen in Nederland razendsnel gaan. Op 21 juni gaan we daar onder meer met Rochdale, Lefier, SCP, Vernieuwde Stad, de gemeente Zaanstad, Havensteder én jou over in gesprek. Op deze dag organiseren we namelijk ons woonevent waarbij niet het vastgoed, maar de mens centraal staat.

Ga het gesprek aan, deel je ervaringen en laat je inspireren en informeren. Bestel hier je toegangskaart (gratis met een lidmaatschap) voor ‘Woon Event: Professionaliseer het wonen’.

Voorafgaand aan onze events stellen wij altijd met trots de experts en ervaringsdeskundigen aan je voor van wie je kunt leren op het event. Zo vroegen we ook Femke Sybrandi, Manager Wijken & Beleid bij Havensteder, naar haar visie op het thema ‘professionaliseren van het wonen’. De manager bij Havensteder zal deelnemen aan de discussie waarbij zowel door het panel als de zaal gesproken wordt over stellingen omtrent professionalisering van het wonen. Ze is een van de sprekers binnen de paneldiscussie.

Ontwikkelingen binnen het thema ‘professionaliseren van het wonen’

Sybrandi: “We krijgen vanwege maatschappelijke veranderingen, gewijzigde wetgeving (scheiden wonen en zorg) en passend toewijzen (huurprijs past bij inkomen) steeds meer te maken met verwarde personen in de woningen van de corporatie.”

“(Oudere) mensen moeten langer zelfstandig blijven wonen, en mensen uit een instelling eerder zelfstandig. De professionaliseringsslag zal moeten zitten in het vormen van een stevige sectoroverstijgende netwerkorganisatie rondom deze problematiek: zorg, welzijn, gemeente, politie en corporatie zullen nauw moeten samenwerken om dergelijke wetgeving in de praktijk te laten slagen. Dit vergt een andere vorm van (netwerk)leiderschap.”

De manager Wijken & Beleid speelt op deze ontwikkelingen in vanuit haar vakgebied door breed aandacht te vragen voor dit vraagstuk. Ze adviseert iedere corporatie stedelijk afspraken te maken en om duidelijk aan te geven wat de corporatie nodig heeft om zorg te dragen voor prettig wonen voor haar huurders, met veiligheid voor huurder, omwonenden en haar medewerkers. Het koppelen van gegevens zoals huurachterstand en overlast, kan daarbij helpen. Sybrandi: “Daarnaast moeten innovaties in het sociaal domein gericht op co-makers, cofinanciering en initiatieven aangewakkerd worden.”

Wat heeft een corporatie nodig?

Wat is er volgens Sybrandi voor nodig om als corporatie klaar te zijn voor de veranderende maatschappelijke omstandigheden?

  • Een goed-functionerend netwerk dat (ook) veiligheid van huurder/omwonende/corporatiemedewerker centraal stelt.
  • Stevige afspraken, en woonvormen waar mensen kunnen wonen die (nog) niet aan zelfstandig wonen toe zijn.

Sybrandi: “Bijvoorbeeld ‘Beschermd & beschut’, of ‘vragers en dragers’ bij elkaar. We zullen als maatschappij de huurder van een woning (nog) meer moeten gaan zien als mens met brede behoeften: niet alleen de behoefte aan een dak boven zijn hoofd. De corporatie kan het niet alleen.

Gouden tip om wonen te professionaliseren

De beste praktische tip van Femke Sybrandi voor corporaties om het wonen te professionaliseren is dan ook ‘stevige afspraken en regievoering’. “Stevige afspraken en regievoering bij de gemeente over goede informatie-uitwisseling, casemanagement en pro-activiteit is van groot belang.”

Vragen aan Femke Sybrandi of benieuwd hoe Havensteder (met 45.000 eenheden in Rotterdam en regio) het wonen professionaliseert? De manager Wijken & Beleid bij Havensteder vertelt je tijdens het event meer over hoe diverse invalkshoeken bij de grote Rotterdamse corporatie samenkomen, zoals beleid ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken, plannen maken ten aanzien van vastgoed in de wijken, en een wijkvisie/wijkplan/wijknetwerk om de maatschappelijke vraagstukken in de wijk aan te pakken. Ga het gesprek aan tijdens de paneldiscussie! Bestel hier je toegangskaart (gratis met een lidmaatschap) voor ‘Woon Event: Professionaliseer het wonen’.