Tine-Loes Hemmes (Dura Vermeer): “Verschuif aandacht van projectdenken naar conceptdenken”

Maatschappelijk / 05 juni 2023
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Een thuis is zoveel meer dan een dak boven je hoofd. Hoe zorgen we er samen voor dat iedereen een thuis heeft? We vragen onze leden wat zij onder een thuis verstaan en hoe zij meehelpen om de grote ambitie te realiseren.

Zo vragen we Tine-Loes Hemmes naar haar visie op een thuis voor iedereen. Tine-Loes is Adjunct-directeur Vastgoedontwikkeling en Klant & Markt bij Dura Vermeer.

Een thuis is iets anders dan een huis. Wat is volgens jouw organisatie een thuis?

Tine-Loes Hemmes: “Een gelukkig thuis is in iedere context en voor elke doelgroep nét even anders, het is dus altijd een kwestie van luisteren, interpreteren en waarmaken. Maar in alle gevallen biedt een thuis haar bewoners een plek waar zij maximaal in balans zijn met zichzelf, hun omgeving, de natuur en met de voorzieningen die zij nodig hebben. Een thuis waar mensen gelukkig en gezond leven, in gebieden en gebouwen met een sterke identiteit en karakter.”

Hoe zorgen jullie dat zoveel mogelijk mensen een thuis krijgen.

Tine-Loes: “Wij zijn actief in vastgoedontwikkeling, woningbouw en verduurzaming van bestaand vastgoed. Wij proberen de bouwopgave te versnellen door zoveel mogelijk gebruik te maken van conceptuele woningen die we met geïndustrialiseerde processen realiseren. We denken actief mee met woningeigenaren om hun woningbezit te verduurzamen en om bewoners nu én in de toekomst een betaalbare woning te kunnen bieden. In onze gebiedsontwikkelingen is er ruimte voor betaalbare, middeldure en dure huur- en koopwoningen.”

Tegen welke uitdagingen lopen jullie hierbij op.

Tine-Loes: “De beschikbaarheid van grondposities, een te lange doorlooptijd van procedures, wet- en regelgeving.”

Hoe kunnen andere organisaties jullie hiermee helpen en op welke manier. Kan een gemeente bijv. iets doen, of marktpartijen of bewoners.

Tine-Loes: “Onze ontwikkelconcepten en woonproducten zijn maximaal gestandaardiseerd en bieden vrijwel altijd dezelfde uitgangspunten, of we ze nou in Nijmegen of Groningen bouwen. Het doorlopen van het vergunningstraject kan echter per plaats verschillen en onnodig veel tijd verbruiken. Het zou enorm helpen om conceptuele woningbouw ook bij gemeenten en corporaties te standaardiseren zodat er sneller en uniform kan worden doorgepakt. Een verschuiving van projectdenken naar conceptdenken.”

Hebben jullie een voorbeeld van een complex, wijk of anderszins wat voor jullie echt een thuis is.

Tine-Loes: “Nobelhorst, het groene stadsdorp van Almere is voor ons een project waar we enorm inzetten op buurtontwikkeling door letterlijk buurtschappen te creëren. Iedere buurt is verantwoordelijk voor de eigen gemeenschappelijke invulling van haar buurtschap. Een gezonde mix tussen kopers en huurders. Hierdoor ontstaat er verbinding, eigenaarschap, begrip en betrokkenheid.”

Wat kan CorporatieNL doen om jullie te helpen?

Tine-Loes: “We merken dat er nog een enorme brug te slaan is tussen de drie-eenheid gemeente, corporatie en marktpartij op het gebied van conceptuele woningbouw. Bij gemeenten willen we graag standaardisatie op de agenda zetten. Sneller processen en trajecten doorlopen en eerder gronden beschikbaar krijgen zodat we meters kunnen maken. Bij corporaties merken we ook nog veel angst voor het onbekende rondom het programmeren en verduurzamen met concepten en producten. Onbekend maakt onbemind, wat maakt dat er wordt teruggegrepen op oude vertrouwde processen. Maar als we blijven doen wat we al deden, krijgen we wat we al kregen – en dat is niet langer voldoende. We waarderen het als CorporatieNL zich inzet op deze twee thema’s.”