Vastgoedverduurzaming: zo kom je samen tot mooie resultaten

/ 14 juni 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De verduurzaming van de vastgoedvoorraad is voor elke woningcorporatie een prominent thema. Onontkoombaar en onzeker, complex en diffuus. En de tijdsdruk is hoog, de politieke agenda wispelturig. Maak als corporatie maar eens keuzes die je over een paar jaar nog kunt verdedigen. Heldere keuzes over strategie, prioritering en fasering. Over beschikbaarheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Wat een opgave… Maar je weet ook, wachten is geen optie.

Wat is ervoor nodig om samen met onder meer overheden, andere woningcorporaties, huurders, netwerk- en warmtebedrijven tot mooie resultaten te komen? De gemeente heeft een warmtekaart uitwerkt, wat betekent dat voor jou? Of: wat kun jij doen om niet verrast te worden door de warmtekaart die de gemeente nog moet ontwikkelen (voor 2021)? Welke motivaties hebben huurders om volmondig ja te zeggen?

Zelf aan de slag om je als sociale huisvester (nog) sterker, wendbaarder en succesvoller te maken? Doe je voordeel met onderstaande tips en download de whitepaper onderaan het artikel.

Stakeholdermanagement: met elkaar verantwoord verduurzamen

Het financieel verantwoord verduurzamen van je (woning)bezit kun je zien als een meerkoppig monster. Strategische samenwerkingen met je belangrijkste stakeholders zijn nodig om dit monster te lijf te gaan en op termijn CO2-neutraal te zijn zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Een grote opgave, maar haalbaar.

Kansen om samen de agenda te bepalen

Voor eind 2021 moeten gemeenten per wijk een warmtestrategie en een uitvoeringsprogramma hebben bepaald. Voor jou als bestuurder van een woningcorporatie liggen daar kansen om samen de agenda te bepalen. Dat betekent niet dat je moet wachten op de gemeente, maar weet dat je er niet alleen voor hoeft te staan.

Kijk naar het gebied, niet alleen naar het bezit

Vanuit die gedachte kun je vastgoedverduurzaming een kick-start geven dankzij regionale samenwerkingen met andere woningcorporaties. De crux is jouw gemeenschappelijke belangen te laten samenkomen tot een werkelijk duurzame woningvoorraad. Ergo: kijk naar het gebied, niet alleen naar het bezit. En kies voor het aanpakken van een complex waar onder bewoners het meeste draagvlak voor is.

Verspil geen kostbare energie

Discussies over de verduurzaming van de gebouwde omgeving waaieren vaak uit naar gebieden buiten je eigen beïnvloedingssfeer. Het is zaak niet mee te gaan in te brede discussies. Bruikbare suggesties voor het verduurzamen van de vastgoedvoorraad komen alleen aan de orde door te focussen op duurzaamheid in relatie tot de gebouwde omgeving.

Krijg de huurder mee

Hoe krijgen we huurders mee? Wijs ze op de voordelen, neem belemmeringen rondom de renovatie weg en maak gebruik van de olievlekwerking. In de praktijk ligt de reden om mee te doen voor de huurder vaak buiten de verduurzaming. Overigens kan dit met alle media-aandacht zomaar snel veranderen. Anticipeer op deze ontwikkeling en pas je beleid tijdig aan.

5 bouwstenen voor vastgoedverduurzaming

Worstelt jouw corporatie met het spanningsveld tussen de financiële positie en de duurzaamheidsopgave? Tussen het betaalbaar houden van woningen en het investeren in toekomstbestendig vastgoed? BDO heeft een whitepaper geschreven over de vijf bouwstenen voor vastgoedverduurzaming. Het helpt je als bestuurder om je gedachten over dit thema te ordenen en te vormen. Met als doel: komen tot gefundeerde keuzes voor een financieel verantwoorde strategie.

Dit artikel is een bijdrage van Pieter de Boer, senior manager BDO Advisory, branchegroep Woningcorporaties.