Veiligheid: hoe staan corporaties ervoor, welke instrumenten worden gebruikt en hoe is de kennis?

Maatschappelijk / 13 februari 2018
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Ook bij woningcorporaties komt het thema veiligheid steeds hoger op de agenda te staan. Dat betreft zowel de veiligheid van bewoners als de veiligheid van het eigen personeel. De toenemende aandacht voor veiligheid binnen corporaties komt deels voort uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, maar het is ook de oprechte intrinsieke wens van elke corporatie om maximale veiligheid te bieden.

Eenzijdige concentraties brengen veiligheid in de wijk in gevaar

Uit recente cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat 5% van de bevolking een slechte leefsituatie heeft en ongelukkig is. Deze groep is laagopgeleid, minder gezond en heeft een laag inkomen. Ook vindt sinds enige tijd een grotere instroom van ex-GGZ-cliënten in wijken plaats. Beide groepen zijn bewoners van corporatiewoningen. Dit zijn juist die groepen die meer dan gemiddeld te maken hebben met een opstapeling van problemen.

Door passend toewijzen ontstaan eenzijdige concentraties van dit type bewoners in complexen, straten en wijken. Het is juist bij dit type bewoners dat de meeste problemen en onveilige situaties ontstaan. Hierdoor neemt de onveiligheid voor alle bewoners en corporatiemedewerkers toe. Intimidatie, overlast, vervuiling en asociaal gedrag worden vaker gerapporteerd. En de wens om daar iets aan te doen is groot.

Voor dit probleem zijn een aantal voor de hand liggende oplossingen:

  1. Het technisch monitoren en faciliteren van de veiligheid. De toegangssystemen van Intratone – de snelst groeiende Europese leverancier van intercom- en toegangscontrolesystemen – zijn hier een uitstekend voorbeeld van.
  2. Het beter aanspreken op het gedrag van de bewoner, waarbij de corporatie ook wettelijke middelen zoals de gedragsaanwijzing inzet.
  3. Het volgen van trainingen op het gebied van voorkomen van problemen en het omgaan met agressief gedrag.

De eerste oplossing is het meest kostenefficiënt en het eenvoudigst te implementeren. Dat is al bewezen in andere Europese landen. Bij de Nederlandse corporaties bestaat echter nog een té grote onbekendheid over de mogelijkheden.

CorporatieNL en Intratone belichten veiligheidsvraagstuk

Intratone en CorporatieNL willen een van de belangrijkste vraagstukken van de corporatiesector belichten: veiligheid. Corporaties moeten immers zorgen voor veiligheid bij bewoners en eigen medewerkers. Om deze reden publiceren we de deze en komende maand een interviewreeks waarin corporaties vertellen hoe zij omgaan met veiligheid. Hoe staat de Nederlandse corporatie ervoor? Welke instrumenten zetten zij in? Welke ervaringen hebben zij hiermee? En hoe is hun kennis van nieuwe technologisch mogelijkheden? Je leest het vanaf aanstaande vrijdag op CorporatieNL.nl!

Lees de interviews

Ga in gesprek over veiligheid

Direct de veiligheidsoplossing van Intratone ervaren of in gesprek gaan over de invulling van het thema veiligheid binnen jouw corporatie? Intratone staat ook op het Maatschappelijk Vastgoed Event over duurzaamheid van 29 maart.

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met en op initiatief van Intratone.