Verslag bijeenkomst werkgroep De kracht van kwetsbaarheid

Maatschappelijk / 26 november 2020
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

Onlangs vond de eerste bijeenkomst van de CorporatieNL werkgroep De kracht van kwetsbaarheid plaats. Onder leiding van Baudouin Knaapen, leefbaarheidsadviseur bij WijkAdvies, is de groep aan de slag met haar opdracht. Wat is besproken en wat zijn de plannen?

Opdracht

Bedenk wat voor organisatie nodig is om de toename van het aantal kwetsbaren en daarmee de toegenomen druk op de eigen medewerkers aan te kunnen. Dat is de opdracht aan de werkgroep. Zij zal de belangrijkste scenario’s en passende organisatievormen beschrijven en delen met alle leden van CorporatieNL.

De gekozen oplossingen passen binnen de volgende kaders:

  1. haalbaar zonder extra middelen (personeel, geld, wetgeving)
  2. minder druk op organisatie en medewerkers
  3. realistisch en toekomstbestendig
  4. voor de sector innovatieve organisatievormen en/of aanpakken

Status

In de eerste bijeenkomst is geïnventariseerd wat de deelnemers zoal tegenkomen. Daarbij is onder meer genoemd:

  • goede afspraken met de zorgpartijen zijn noodzakelijk. Wij bieden wonen zij bieden zorg. Ook goede afspraken mbt overlast. Als de zorgpartij zegt dat iemand zelfstandig kan wonen dan is dat ook hun taak om het goed te begeleiden.
  • participatie van actieve bewoners in de wijk kan helpen, maar een wijk kan maar een bepaalde hoeveelheid zorgvragende bewoners aan. Terwijl aan de corporaties een steeds groter wordende groep zorg bewoners wordt aangeboden.
  • wie bepaalt dat iemand zelfstandig kan wonen neemt daarvoor ook de verantwoordelijkheid. Deze moet ook blijven begeleiden en toetsen aan eigen beginpunt.
  • het delen van gegevens met elkaar, we moeten weten wat bewoners echt nodig heeft zowel aan zorg als bij het wonen.

Presentatie

De werkgroep presenteert haar eindresultaten tijdens de bijeenkomst De kracht van kwetsbaren in 2021. Je zult dan veel leren over het anders inrichten van je eigen organisatie om van het “probleem” van kwetsbaren een kracht te maken die zowel kwetsbaren als je eigen organisatie nieuwe kansen biedt. Alle verslagen van de werkgroep zijn tussentijds beschikbaar in de kennisbank voor leden.

Deelnemers

Voor de werkgroep hebben zich aangemeld:

Marc Sluiter,  Programma manager Huurder Centraal bij Portaal
Robin Jager, Woonconsulent bij KleurrijkWonen
Jeannette Broekhuijsen, Projectmedewerker Leefbaarheid bij Vestia
Rosa Rizzo, Projectleider Wijken en Beleid bij Havensteder
Jelle van Abeelen, Wijkconsulent bij Alwel
Inge van Dijk-Struik, Kwaliteitsmedewerker bij de Leeuw van Putten
Frank van Nunen, Adviseur strategie bij Woonforte
Ellen Boeser, Manager Woonservice bij Rochdale
Susanne Scheepers, Manager publieke waarde bij Wonen Limburg
Evert van den Berg, Corporatiestrateeg Wonen bij Alwel
Dorien Ladrak, Manager Wonen bij Triada
Linda Spaetgens, Regisseur Sociaal beheer bij Servatius
Peter Manders, directeur-bestuurder bij Patrimonium Barendrecht
Lidy van der Schaft, Directeur Wonen bij De Key
Petrie Pijnenborg, Manager Tevreden Klant bij Woongoed Middelburg
Rivka van der Oord, Teamleider Wonen bij Havensteder
Anita ter Huerne, Woonconsulent bij deltaWonen
Sandra Kuijpers, Sociaal beheerder bij Rochdale
Wilma Dekkers, Interventieconsulent bij Casade
Ronald Camstra, Directeur-bestuurder bij Wst Barneveld
Henk Kos, Woonconsulent bij Oost Flevoland Woondiensten