Verslag van Werkgroep Maatschappelijke Data

Digitaal / 20 mei 2021
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

De CorporatieNL werkgroep Maatschappelijke Data onderzoekt wat data betekent voor de toekomst van de corporatie en welke invloed data heeft op haar maatschappelijke bijdrage. Wat hebben de 20 deelnemers aan de werkgroep de afgelopen periode gedaan en wat levert het nu al op?

Afgelopen periode

De groepen zijn gewisseld van onderzoeksonderwerp. Groep A heeft een strategiekaart ingevuld met bijhorende KPI’s en zijn op basis van deze strategie bijpassende Data Science mogelijkheden gaan onderzoeken. Groep B heeft eerst diverse mogelijkheden van Data Science onderzocht en hebben deze mogelijkheden nu verwerkt in de nieuwe digitale strategie van de corporatie van de toekomst.

Inhoud volgende bijeenkomst

In de komende bijeenkomst gaat de werkgroep een laatste validatieslag uitvoeren op de bovengenoemde onderwerpen. Vervolgens gaat zij nog een workshop volgen omtrent Data Science tooling & techniek om meer inzicht te verschaffen over hoe de Data Science mogelijkheden in de praktijk daadwerkelijk opgepakt kunnen worden. Tot slot organiseert de werkgroep nog een workshop over change management, met de focus op borging en adoptie. Zodoende is het hele spectrum doorlopen: strategie – structuur – tooling & techniek – borging & adoptie, om concreet met Data Science aan de slag te kunnen gaan om de maatschappelijke data van de toekomst in kaart te brengen voor de corporatie.

Inzicht

Beide groepen hebben inzicht gekregen in het belang van het ‘waarom’ van de corporatie en de mogelijkheden van Data Science om hierin te ondersteunen, verwerkt in een digitale strategie. Beide groepen zijn in een andere volgorde te werk gegaan, waardoor er verschillende uitkomsten waarneembaar zijn. Hierdoor verkrijgt de werkgroep inzicht in wat de verschillende aanpakken voor resultaten opleveren. De deelnemende corporaties hebben voldoende handvaten gekregen om in de nabije toekomst zelfstandig data science projecten op te starten, welke aansluiten bij de strategie van de corporatie.

Nog nodig

Er zijn veel inspirerende brainstormsessies en workshops gehouden met de werkgroep. Er is nog inzicht nodig in de tooling & techniek en in borging & adoptie om daadwerkelijk met diverse Data Science technieken aan de slag te gaan om de strategie van de corporatie te vertalen naar een digitale strategie. Om daadwerkelijk met Data Science aan de slag te gaan, is enkel nog méér tijd nodig om de besproken onderwerpen in de praktijk uit te werken.

Deelnemers en voorzitter

De volgende deelnemers hebben zitting genomen in de werkgroep:

 • Edo Bakker, Hoofd informatisering & digitalisering Wst. Den Helder
 • Roy Niehof, Manager bedrijfsvoering ProWonen
 • Eva Reizevoort, Adviseur Vastgoeddata GroenWest
 • Arend Weijand, Informatie Manager Haag Wonen
 • Gerwin Kamps, Manager Wonen Vechtdal Wonen
 • Denise van der Geest, Beleidsadviseur De Key
 • Rivka ten Berge-de Wit, Adviseur Informatisering I&A Welbions
 • Harrie Krikke, Adviseur Business Intelligence Stadgenoot
 • Rob Kunst, Beleidsadviseur klant Waterweg Wonen
 • Monique Bruijns, Adviseur vitale wijken Alwel
 • Remko van den Bremen, Manager ViaData
 • Silvia Boldeanu, Business Intelligence Specialist Pré Wonen
 • Angela Bolk, Strategisch beleidsadviseur Eemland Wonen
 • Charlotte van Kleef, Kwaliteitsmanager ZVH
 • Martijn Dekker, Adviseur data & business analytics Trivire
 • Roel Jan Brandts, Concerncontroller Woonbron
 • Abdel Moaddine, Beleidsmedewerker Wonen BO-EX

CorporatieNL heeft de adviseurs van PWCo gevraagd het voorzitterschap van de werkgroep op zich te nemen.

Presentaties in kennisbank

De door de werkgroep geproduceerde presentaties zijn voor leden van CorporatieNL terug te vinden in de kennisbank. Daar tref je ook andere documenten en publicaties op het gebied van data en digitalisering voor de corporatie.

Alle verslagen staan in de kennisbank voor leden