“Voor ‘eeuwig’ bouwen staat haaks op marktontwikkelingen en behoeften”

Maatschappelijk / 02 oktober 2017
Redactie
Redactie
Redactie, CorporatieNL

We verwachten dat de zorgvraag van bewoners de komende jaren enorm toe zal nemen. Zo zal de dubbele vergrijzing om een andere aanpak vragen en zijn er steeds meer mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die een beroep doen op de corporatie. Het wonen kan en moét anders om toekomstbestendig te zijn. Dat is de reden dat CorporatieNL op 10 oktober het congres Wonen en Zorg organiseert. Ook NEZZT is aanwezig op ons congres Wonen en Zorg. Sterker nog: NEZZT tekent op 10 oktober tijdens het congres een overeenkomst met Woningstichting SWZ. Tijd om Bas de Haan van NEZZT aan de tand te voelen over hun visie op Wonen en Zorg.

NEZZT blinkt uit in toekomstbestendig en circulair bouwen. Hun woonproducten kunnen zich continue aanpassen aan de veranderende behoeften van bewoners en corporaties. Hierdoor blijven NEZZT-woningen relevant en betaalbaar, en ze dragen tevens bij aan een duurzame leefomgeving.

Meer ruimte voor circulair, verplaatsbaar en flexibel bouwen

Wij vroegen Bas de Haan naar de ambitie van de organisatie de komende jaren. Aan ambitie geen gebrek! “Om een verandering in de woningbouwmarkt tot stand te brengen: meer ruimte voor circulair, verplaatsbaar en flexibel bouwen. Deze bewustwording geldt voor alle partijen: overheid, gemeenten, corporaties, ontwikkelaar, consumenten, etc. Waarom zouden we nog voor ‘eeuwig’ bouwen terwijl dat haaks staat op marktontwikkelingen en behoeften?”

“Daarnaast willen we ook het wonen als een service verder ontwikkelen. Wonen wordt een dienst waarbij je betaalt voor datgene wat je op dat moment nodig hebt. Dit is een verre stip op de horizon waarbij wij er vanuit gaan dat wij ook altijd eigenaar van onze woningen en spullen blijven. Alleen dan kun je volledig circulair worden.”

Trends op het gebied van Wonen en Zorg

We kennen inmiddels allemaal wel de cijfers en het beeld van de vergrijzing, het langer thuis blijven wonen, etc. “Wat wij daarbij opmerken is dat niemand nog een goed antwoord heeft. De onzekerheid is heel groot. Er is geen pasklaar antwoord.”

Zo maak je levensloopbestendig wonen mogelijk

“De reden dat wij als De Meeuw met NEZZT (onze woningbouw) zijn begonnen, is dat wij al decennia lang onze gebouwen kunnen aanpassen aan de vraag, en daar waar de vraag is voor de tijd dat het nodig is. Met de eerder genoemde onzekerheid, zowel met betrekking tot vergrijzing, zorg en krimpregio’s, bedachten wij ons dat dit hét antwoord voor de woningbouwmarkt zou kunnen zijn. Kortom, maak een woning zo flexibel dat deze met de levensfase van de bewoner kan meebewegen.”

“Een voorbeeld: een starter wil betaalbaar wonen, dus kiest voor een studio. Daarna gaat hij of zij samenwonen, en kan er een extra kamer aan worden gezet. Vervolgens komen er kinderen dus kunnen er 2 slaapkamers bovenop. Wanneer de kinderen de deur uitgaan, kunnen deze er weer af. Het is net spelen met LEGO. Koppel daaraan een ander financieel model en het wordt wonen als een service. Door met meer standaarden te gaan werken, kun je uitwisselen en worden scenario’s zoals hierboven haalbaar.”

Een overeenkomst tussen Woningstichting SWZ en NEZZT

Tijdens het congres tekent NEZZT een overeenkomst met Woningstichting SWZ. Deze overeenkomst is om verschillende redenen belangrijk. Niet alleen voor NEZZT en SWZ, maar ook voor de hele sector. “Ten eerste laat SWZ hiermee zien dat flexibele woningbouw gewoon heel gaaf kan zijn. Samen met SVP architecten uit Amersfoort hebben we een ontwerp gemaakt dat heel volwassen en mooi oogt, met aandacht voor licht, beleving en architectuur. Dit is voor de hele sector belangrijk, want er bestaat ten onrechte een negatief imago over ons type woningbouw. Dit wordt namelijk veelal vergeleken met de Tsjechische containerwoningen zoals die zijn neergezet voor studenten in Amsterdam. Daarnaast speelt het in op een duidelijke trend; betaalbaar en kleiner wonen. Én het geeft snel antwoord op de vraag van nu en biedt tevens zekerheid voor SWZ. Mochten de appartementen in de toekomst niet meer benodigd zijn, dan kunnen wij deze hergebruiken of verplaatsen. Eigenlijk heel revolutionair dus in de woningbouwmarkt. Hiermee loopt SWZ duidelijk voorop in corporatieland, samen met andere corporaties zoals Wonen Limburg, De Alliantie en Rochdale.”

Tips voor andere corporaties

Bas heeft een tweetal tips voor andere corporaties. 1. Durf anders te kijken naar je businessmodel en 2. Denk minder traditioneel en denk in kansen.

  1. Durf anders te kijken naar je businessmodel
    “Daag partijen zoals de onze daarbij uit om met vernieuwende (financiële) oplossingen te komen en durf zelf ook stappen te nemen. Er zijn inmiddels enkele voorbeelden van corporaties en projecten die hierdoor tot stand zijn gekomen. Volgens mij delen de mensen in corporatieland heel graag gegevens met elkaar. Maak daar gebruik van.”
  2. Denk minder traditioneel en denk juist in kansen
    “Modulair bouwen is geen vies woord meer. Onze industrie is volwassen geworden en biedt hoogwaardige woningen aan. Overtuig jezelf door bij collega’s te gaan kijken.”

Zien we jou op het congres Wonen en Zorg? Bemachtig hier je toegangsticket.