Dit zijn de voor- en nadelen van blockchain voor corporaties

Digitaal / 14 mei 2018
Tino Meijn
Tino Meijn
Directeur, CorporatieNL

Door de snelle opkomst van blockchaintechnologie zal ook elke corporatie hiermee te maken krijgen. Voordat je er zelf mee aan de slag gaat, moet je eerst nadenken over de mogelijke gevolgen.

Wat het is

Volgens Wikipedia is een blockchain een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit, waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk zou zijn.

Blockchain heeft zich inmiddels internationaal bewezen op gebieden zoals:

 • Eigendom: registratie, verifieerbare bezittingen
 • Identiteit: verifieerbaar ID gekoppeld aan fysieke kenmerken
 • Financiën: betalingen (bitcoins)
 • Contracten: proces audit trail, betaling bij ontvangst
 • Ketensamenwerking: bewijs van herkomst, bewijs order

Voordelen blockchain

De belangrijkste voordelen van het gebruik van de blockchain zijn:

 1.  Voorkomen van fraude. Iedereen die in het netwerk zit kan alle transacties zien en verifiëren.
 2. Lagere kosten doordat intermediairs niet meer nodig zijn voor transacties. Weg met notarissen, accountants, banken en (slik) sommige overheden.
 3. Grotere veiligheid doordat het netwerk niet platgelegd kan worden als 1 schakel wegvalt. Dat is bij een datacenter van bijvoorbeeld een bank wel het geval.
 4. Toename zekerheid door de inzet van onafhankelijke technologie. Daardoor weet je zeker wat de status is van eigendommen, mutaties en transacties, zonder dat er een belanghebbende derde partij is die dit bepaalt.

Nadelen blockchain

En dan de nadelen:

 1. Minder rechten gebruikers omdat een onafhankelijke derde partij niet meer aanwezig is.
 2. Geen privacy doordat blockchaintransacties openbaar zijn.
 3. Bescherming voor burgers bestaat niet omdat er geen centrale autoriteit is die het voor de burger opneemt als er niet geleverd wordt.
 4. Hogere kosten kunnen ontstaan doordat elke transactie geld kost.
 5. De technologie is niet schaalbaar, het kan maar een beperkt aantal transacties per tijdsperiode verwerken.
 6. Herstellen van fouten is niet mogelijk, want een transactie is niet terug te draaien zonder hulp van alle bij de transactie betrokken partijen.
 7. Validatie van personen en rechten gaat nog via ouderwetse inlogmethodes en is daarmee fraudegevoelig.

Meer digitaal? Bezoek het event

Tijdens het Digital Event van CorporatieNL besteden we aandacht aan deze en andere onderwerpen. Kom dus ook op 13 november naar Media Plaza in Utrecht en leer van anderen.